You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kommuniké från Scania ABs bolagsstämma den 26 april 2001

UtdelningBolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 7,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes onsdagen den 2 maj 2001. 

Utdelningen beräknas sändas ut från VPC måndagen den 7 maj 2001.

Styrelse och revisorer

Ordinarie ledamöterna Peggy Bruzelius, Clas Åke Hedström, Cees J. A. van Lede, Ferdinand Piëch, Lothar Sander, Rolf Stomberg, Marcus Wallenberg, Detlef Wittig och Leif Östling omvaldes.

Ordinarie revisorerna Caj Nackstad och Gunnar Widhagen, samt revisorssuppleanterna Thomas Thiel och Björn Fernström, valdes vid bolagsstämman 1999 för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2003.

Södertälje den 26 april 2001

SCANIA AB