Scania Production Słupsk S.A.

Scania jest jednym z najstarszych producentów pojazdów mechanicznych w świecie. Tradycją sięga roku 1891, jest firmą międzynarodową i jedną z czterech największych w świecie w produkcji i dostarczaniu ciężkich pojazdów samochodowych.

Konstruktor - przyrządów i narzędzi

Miejsce pracy: Słupsk

Region: pomorskie

Jeżeli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe techniczne 
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów
 • znajomość języka angielskiego (komunikatywny)
 • znajomość programów CAD oraz pakietu MS Office
 • znajomość procesów produkcyjnych

 

Jeżeli:

 • jesteś osobą komunikatywną
 • jesteś osobą zaangażowaną
 • jesteś osobą samozdyscyplinowaną

 

Twoja odpowiedzialność obejmie:

 • projektowanie pomocniczych przyrządów i narzędzi produkcyjnych
 • przeprowadzanie zmian konstrukcyjnych w dokumentacji oprzyrządowania
 • analizowanie wad i usprawnianie oprzyrządowania
 • pracę nad projektami dotyczącymi optymalizacji procesów produkcyjnych
 • promowanie bezpiecznej kultury pracy w zgodzie z wartościami firmy i przepisami prawa w obszarze: BHP, PPOŻ i ochrony środowiska

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV) do 15.02.2021 r. na adres:

Scania Production Słupsk S.A.

ul. Grunwaldzka 12, 76-200 Słupsk 

lub e-mail: anna.surosz@scania.com

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że Administratorem danych jest Scania Production Słupsk S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Grunwaldzka 12. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).