Scania Production Słupsk S.A.

Scania jest jednym z najstarszych producentów pojazdów mechanicznych w świecie. Tradycją sięga roku 1891, jest firmą międzynarodową i jedną z czterech największych w świecie w produkcji i dostarczaniu ciężkich pojazdów samochodowych.

starszy księgowy ds. gospodarki materiałowej

Miejsce pracy: Słupsk

Region: pomorskie

 

Jeżeli:

 • posiadacz wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, rachunkowość, finanse i pokrewne
 • posiadasz min. 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczeń
 • materiałowych, kontrolingu lub audycie finansowym
 • znasz bardzo dobrze języki angielski (w mowie i piśmie)
 • posiadasz dobrą organizację pracy
 • znasz pakiet MS Office w stopniu zaawansowanym
 • posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne
 • jesteś odpowiedzialny, terminowy i posiadasz inicjatywę w działaniu
 • jesteś komunikatywny
 • umiesz pracować indywidualnie i zespołowo
 • znasz programy ERP (AX)

 

Dajemy Ci szansę na:

 • rozwój umiejętności zawodowych i ciągłe podnoszenie kwalifikacji
 • dobrą atmosferę w pracy
 • codzienny kontakt z językiem obcym
 • planowanie i rozwój kariery

 

Twoja odpowiedzialność obejmie:

 • analizę transakcji magazynowych
 • analizę kosztów materiałów
 • wycenę i zamkniecie autobusów i podwozi w systemie
 • prowadzenie rejestru sprzedaży autobusów i podwozi
 • biezącą aktualizację i wprowadzanie nowych cen
 • roczną aktualizację cen
 • analizę częsci przestarzałych (Obsolet)
 • analizę niezafakturowanych przesyłek i uzgadnianie sald z dostawcami
 • wyjaśnianie niezgodności w ilościach i cenach na fakturach z Działem Zakupów i Magazynem
 • przygotowywanie raportów i analiz w obszarze planowania materiałowego

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:

Scania Production Słupsk S.A.

ul. Grunwaldzka 12, 76-200 Słupsk

or e-mail: anna.hrybyk@scania.com

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że Administratorem danych jest Scania Production Słupsk S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Grunwaldzka 12. Dane zbierane są dla potrzeb

rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych

osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).