Scania Production Słupsk S.A.

Scania jest jednym z najstarszych producentów pojazdów mechanicznych w świecie. Tradycją sięga roku 1891, jest firmą międzynarodową i jedną z czterech największych w świecie w produkcji i dostarczaniu ciężkich pojazdów samochodowych.

Inżynier - projektu

Miejsce pracy: Słupsk

Region: pomorskie

Jeżeli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe techniczne
 • posiadasz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, mile widziane w w firmach produkcyjnych,
 • posiadasz doświadczenie w pracy projektowej jako Członek Zespołu lub Lider Projektu,
 • bardzo dobrze posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie,
 • posiadasz umiejętności przywódcze, 
 • jesteś komunikatywny i asertywny, nie boisz się podejmowania decyzji,
 • rzetelnie i terminowo wykonujesz powierzone obowiązki,
 • jesteś odporny na stres i potrafisz pracować pod presją czasu,
 • masz poczucie odpowiedzialności i umiejętność planowania pracy. 
 • Zaletą jest znajomość metodologii projektu.

 

Dajemy Tobie szansę na:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie,
 • praca w zespołach kreatywnych,
 • różnorodność wykonywanych zadań,
 • niezależna organizacja pracy,
 • udział w projektach na poziomie lokalnym i międzynarodowym,
 • rozwój umiejętności zawodowych i ciągłe podnoszenie kwalifikacji,
 • dobrą atmosferę pracy,
 • codzienny kontakt z językiem obcym,
 • planowanie i rozwój kariery.

 

Twoja odpowiedzialność obejmie:

 • udział w projektach jako członek zespołu lub lider/koordynator,
 • planowanie oraz realizacja powierzonych projektów lub podprojektów,
 • nadzór nad zakresem, harmonogramem, budżetem i ryzykiem projektowym,
 • nadzór nad powierzonymi działaniami / projektami i oddelegowanymi zespołami,
 • wewnętrzne i zewnętrzne raportowanie postępów.
 

Czekamy na Ciebie !

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 11.06.2021 r. na adres:

Scania Production Słupsk S.A.

ul. Grunwaldzka 12, 76-200 Słupsk 

lub e-mail: anna.surosz@scania.com

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że Administratorem danych jest Scania Production Słupsk S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Grunwaldzka 12. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).