WEZWANIE II

Zarząd Spółki pod firmą Scania Production Słupsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Grunwaldzka 12, 76-200 Słupsk, pokój nr 36 w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 9.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

 

Z poważaniem

Zarząd Scania Production Słupsk S.A.

 

 

WEZWANIE I

Zarząd Spółki pod firmą Scania Production Słupsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Grunwaldzka 12, 76-200 Słupsk, pokój nr 36 w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 9.00 - 14.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

 

Z poważaniem

Zarząd Scania Production Słupsk S.A.