Monteringsverkstad

Monteringsverkstaden

Montering sker vid åtta drivna liner, som är länkade till varandra med buffertar, samt två sidomonteringsliner för montering av dörrar och instrumentpaneler.

Monteringsarbetet sker på flera olika positioner på varje line. Ett grundläggande verktyg på varje position är att följa en gemensam standard. Standardiserat arbete leder till en säkrare arbetsplats, högre kvalitet och stabilare taktutfall. Grundprincipen för allt arbete i monteringen är ”rätt från mig”, vilket säkrar att nästa position alltid får rätt kvalitet från föregående.

De färdigmonterade och kvalitetskontrollerade hytterna levereras sedan till Scanias chassiverkstäder i Södertälje, holländska Zwolle och franska Angers där lastbilarna för den europeiska marknaden slutmonteras.