Målerierna

Grundmåleriet

För att få en hög kvalitet i Grundmåleriet krävs en optimal miljö som är dammfri, har bra luftfuktighet och rätt rumstemperatur. 
När hytten går in i förbehandlingen går den igenom en alkalisk avfettning och sköljning för att bli helt ren. Sedan sker en kemisk process, fosfatering, som ger hytten ett bra rostskydd samt hjälper grundfärgen, som är i pulverform, att fästa bättre. Efter fosfateringen sköljs hytten för att stoppa den kemiska processen och hytten får sedan torka.

Efter dessa steg grundmålas hytten med ett färgpulver som appliceras elektrostatiskt i en målarbox. Överblivet färgpulver återanvänds. Sedan smälts färgpulvret samman till en jämn yta under hög värme. När hytten har svalnat tätas den från fukt, smuts och oljud på massaline.

Avslutningsvis kontrolleras hytterna innan de skickas vidare till Täcklacksmåleriet.

Täcklacksmåleriet

Innan hytten lackeras förbereds den genom att dammtorkas. Denna del i processen är helt manuell och avgörande för hur slutresultatet blir. Renhetskraven i Täcklacksmåleriet är höga för att undvika defekter och lackeringen sker med största möjliga miljöhänsyn. För att den lackerade ytan ska bli perfekt krävs bland annat rätt luftförhållanden, en felfri grund samt ett korrekt färgmaterial.