KAROSSVERKSTAD

I karossverkstaden tillverkas karossen till Scanias lastbilshytter

Plåtdetaljer svetsas ihop till en hyttstomme som sedan skickas vidare för målning och inredning. En hytt består av cirka 310 plåtartiklar som i huvudsak levereras från presshallen.

Delarna svetsas ihop till delkomponenter som i sin tur sätts samman till en hyttstomme.

Arbetet är i stor utsträckning automatiserat med hjälp av robotar, en viktig förutsättning för god arbetsmiljö och hög kvalitet.