Våra verkstäder

Här i Oskarshamn tillverkar vi lastbilshytter till hela Scanias Europaproduktion

En plåtrulle kommer in och en färdig hytt kommer ut.

Detta är en avancerad process som är uppdelad i verkstäderna: Pressverkstad, Karossverkstad, Grund- och Täcklacksmåleri samt Monteringsverkstad.

För att flödet ska fungera krävs också en organiserad och fungerande logistik, samt en effektiv underhållsorganisation. Produktionen understöds även av Basic Skills, som förstärker arbetet med vårt produktionssystem SPS, våra beredare, ingenjörer och tekniker på Tekniskt Center – samt Scania Hälsocenter, företagsvården.

Under delflikarna läser du mer om samtliga våra verkstäder och viktiga stödprocesser.