Pressverkstad

Presshallen består av Klippline, Fyrpressline, Balkpress och Transferpress.

Pressarna bemannas av ungefär 25 medarbetare, i vart och ett av de tre olika skiftlagen. Deras långa erfarenhet och höga kompetens är oerhört viktig för slutresultatet, då en liten avvikelse i plåtytan blir mycket mer synlig på en lackerad yta, vilket påverkar kunden negativt.

Här inryms även en egen maskinverkstad, vars huvudsakliga uppgift är såväl förebyggande som akut underhåll av pressverktygen. Maskinverkstaden utför också smärre modifieringar av pressverktygen, men bygger även fixturer och hjälpmedel för övriga verkstäder inom Scania Oskarshamn.

I presshallen finns sammantaget ett hundratal olika verktygssatser, som kan väga uppemot 40 ton per styck, vilket gör att säkerhetstänkandet hela tiden står i fokus.

Från plåtrulle

160 ton varmförzinkad plåt på stora och tunga rullar anländer varje dag till pressverkstaden på Scania Oskarshamn. Plåten klipps och pressas till närmare 200 olika artiklar.

Till artikel

De pressade plåtartiklarna levereras huvudsakligen till Karossverkstaden på Scania Oskarshamn, men även till externa leverantörer för vidare bearbetning och förädling.