Monteringsverkstad

Det är i Monteringsverkstaden de nylackerade hytterna hamnar efter Täcklacksmåleriet.

Montering sker vid åtta drivna liner, som är länkade till varandra med buffertar, samt två sidomonteringsliner för montering av dörrar och instrumentpaneler.

Monteringsarbetet sker på flera olika positioner på varje line. Ett grundläggande verktyg på varje position är att följa en gemensam standard. Standardiserat arbete leder till en säkrare arbetsplats, högre kvalité och stabilare taktutfall. Grundprincipen för allt arbete i monteringen är ”rätt från mig”, vilket säkrar att nästa position alltid får rätt kvalité från föregående.

Sista positionen på varje line är quality gate (kvalitetskontroll). Målsättningen här är att kontrollera så många monteringsjobb som möjligt. Detta då det är viktigt att hitta avvikelser i ett tidigt stadium för att i sin tur kunna åtgärda felet så fort som möjligt. En annan viktig funktion med quality gate är möjligheten att återföra avvikelsen i realtid till orsakande montör, där syftet är att försöka förstå och snabbt hitta anledningen till varför felet uppstod. Det är först när man förstår varför felet uppstod som man kan hitta en bra motåtgärd.

De färdigmonterade och kvalitetskontrollerade hytterna levereras sedan till Scanias chassiverkstäder i Södertälje, holländska Zwolle och franska Angers där lastbilarna för den europeiska marknaden slutmonteras.