Våra processer

Här i Oskarshamn tillverkar vi lastbilshytter till hela Scanias Europaproduktion

För att flödet ska fungera krävs en organiserad och fungerande logistik, samt en effektiv underhållsorganisation. Produktionen understöds även av Basic Skills, som förstärker arbetet med vårt produktionssystem SPS, våra beredare, ingenjörer och tekniker på Tekniskt Center – samt Scania Hälsocenter, företagshälsovården.

Under delflikarna läser du mer om våra viktiga stödfunktioner.