Ytbehandlingsspecialist på Scania Oskarshamn

På Scania Oskarshamn finns en avdelning  som jobbar med produktintroduktioner. En av medarbetarna är Henrik Söröd, som arbetar som Ytbehandlingsspecialist. När Henrik berättar om vad de gör inom ytbehandling inser vi att det handlar om så mycket mer än bara färg.

– Enkelt formulerat deltar vi i hela processen från det att en ny produkt endast finns som CAD-underlag eller konstruktionsidé, tills dess att vi har en färdigmålad artikel i serieproduktion. Vi fungerar som en bro mellan konstruktion och produktion, och i utvecklingsskedet är vi en viktig länk mellan Press, Kaross och Måleriet. Sedan har vi själva färgprocessen, vilken ser till att det blir rätt kulör med rätt egenskaper genom hela ledet. Hos oss kan du som kund i princip få vilken kulör du vill på hytten. En kund kan komma med en slips och säga att den här färgen vill jag ha, då löser vi det. Vi kan hantera 1500 färger, men använder ungefär 450 färger om året.

Henrik startade sin resa med att läsa Mekatronik på Chalmers och avslutade sina studier i Umeå, med att ta en magisterexamen i Maskinteknik. Efter examen började han arbeta på ett forskningsinstitut, som bland annat forskar på ytbehandling. Det var där han först kom i kontakt med Scania, genom ett gemensamt forskningsprojekt. När Henrik blev erbjuden en tjänst som Ytbehandlingsspecialist i Oskarshamn tog han chansen och tackade ja.

– Även om Scania som företag är stort kommer man in i en liten och trygg miljö direkt. Scania har en vilja och ambition att låta medarbetarna växa, vilket genomsyrar företagskulturen. De som arbetar här är erfarna, öppna och bjussiga i att dela med sig av sin kompetens, vilket är en nödvändighet då vi sitter nära i en ganska liten grupp.

I samma kontorsmiljö sitter även de flesta specialisterna inom Press, Kaross och Montering, vilket gör att man snabbt får stor förståelse och insikt i andras områden.

– Scania Oskarshamn upplever jag är en liten och familjär plats, men samtidigt får man ett globalt, stort företag med produktionsorter över hela världen. Till det kan man även addera ett antal stora leverantörer som vi samarbetar med. Vi har stort utbyte med Måleriet i Meppel i Nederländerna som arbetar med påhängsartiklar i plast, men även med vår systerfabrik i Brasilien. Som specialist kan man räkna med att regelbundet resa till de båda platserna och arbeta.

– Trots att jag arbetar på ett stort företag kan jag påverka och utveckla inte bara mig själv, utan även Scanias arbete inom ytbehandling, både nationellt och internationellt. Det är häftigt!

 

Publicerad 2018-06-15