Hur utvecklar vi smarta fabriker i Småland?

Under torsdagen den 26 april deltar Scania Oskarshamn i konferensen SPARK på Jönköpings Universitet. Temat för dagen är ”Hur utvecklar vi smarta fabriker i Småland?”

Konferensen är ett samarrangemang mellan SPARK/Jönköping University, Teknikföretagen, Science Park och Region Jönköpings län. SPARK är Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö, med fokus på kunskapsintensiv produktframtagning som drivs i nära samverkan med industrin och med stöd från KK-stiftelsen.

Konferensen samlar företag, forskare, kommunala och regionala näringslivsansvariga och andra aktörer som vill vara med och bidra till utvecklingen av tillverkningsindustrin i Region Jönköpings län och övriga Sverige. I programmet för konferensen finns föredrag om bland annat smart industri, utveckling och attraktivitet samt innovations- och affärsutvecklingsresurs.

Projektledare Henrik Carlsson på Scania Oskarshamn talar om hur Scania Oskarshamn har antagit utmaningar och byggt världens modernaste karossfabrik, 35 000 kvadratmeter stor med 285 skinande vita, högteknologiska robotar. Henrik berättar vilka tekniska utmaningar Scania Oskarshamn har haft under resans gång, vilka avancerade tekniska lösningar som har gjorts, och vilka som markant har ökat kapacitet och automationsnivå. Tre viktiga framgångsfaktorer är att minska tiden från koncept till lansering, minska kostnaderna – både för utveckling och produktion – samt högre produktkvalitet. Henriks huvudbudskap är att för att kunna skapa en smart och effektiv produktion måste man känna sin produkt och den måste utformas för att produceras.

Många människor möts och goda idéer föds, en intressant och inspirerande konferens!

(Publicerad 18–04–26)