Scania XT – ett urstarkt kundsamarbete

Direktåterkoppling från kunderna har haft avgörande betydelse för utvecklingen av Scanias nya generation anläggningsbilar.

Här får du träffa några av experterna som införlivade kundernas och förarnas önskningar i de nya stryktåliga lastbilarna.

Med den nya generationen anläggningsbilar erbjuder Scania lösningar på de tuffaste uppgifterna i transportbranschen, där slitstyrka och driftsäkerhet är avgörande för att fordonen ska finnas på plats och utföra sina uppdrag – och därmed generera intäkter.

Grunden är en hög tillgänglighet och enastående produktivitet.

Niklas Engholm är produktansvarig för anläggningsfordon på Scanias försäljnings- och marknadsföringsavdelning och ingår i ett tvärfunktionellt team som har till uppgift att utgöra kundens röst inom Scania.

– Många åkare kommer fram till att det bästa sättet att komma dit är att samarbeta nära med Scania. Det är vår uppgift att förstå deras utmaningar och krav, säger han.

 

För att klara det jobbar Scanias produktchefer tillsammans med forsknings- och utvecklingsingenjörerna. Flera år innan lanseringen av de nya anläggningsbilarna började de att i team träffa kunder för att få kunskap om hur fordonen används.

Det blev många timmar med anläggningsföretagare från olika delar av världen.

– Från vår sida studerar vi affärsverksamheten och hur fordonen används för att skapa intäkter, säger Niklas Engholm. Våra kollegor från forsknings- och utvecklingsavdelningen fokuserar på driften och förhållandena som lastbilarna utsätts för.

– Viktigast är tillgängligheten, fortsätter han. Ute hos anläggningskunderna har vi sett och upplevt många av de svårigheter lastbilarna ställs inför, som risken att köra fast och därmed behöva en riktigt bra bärgningslösning eller den eviga risken att köra på något.

Båda situationerna kräver en stadig stålstötfångare. För dessa och andra behov har vi nu det perfekta verktyget – Scanias nya XT-serie.

 

Teamen från Scania har studerat verksamheter, samlat in data och diskuterat med kunderna – allt för att lära mer om deras behov och utmaningar. Informationen används sedan vid utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Staffan Berglund, ansvarig för teknisk produktplanering och fordonsvalidering inom Scanias forskning och utveckling, betonar att Scania alltid haft tydligt kundfokus i produktutvecklingen.

– Scania har alltid arbetat nära kunderna för att få bättre insikt i deras verksamheter och behov, säger han. Vi vill förstå vilka egenskaper och lösningar kunderna söker. Lösningarna kan bestå av både produkter och tjänster. Utifrån det synsättet utvecklade vi den nya serien.

Ibland när teamen studerar kunder med extrema driftförhållanden hittar de ”luckor” – något som kunderna skulle ha nytta av men som Scania ännu inte erbjuder.

Det kan röra sig om nya axlar eller motoreffekter, men också hyttfunktioner som förarna efterlyser.

Med den nya XT-serien har Scania kunnat fylla många av dessa luckor.

 

Scania inhämtar också enorma mängder information från uppkopplade fordon. Magnus Staaf, ansvarig för driftprestanda, förklarar:

– I dag får vi data från över 650 000 lastbilar över hela världen. Med den informationen kan vi se hur kunderna använder sina lastbilar och hur fordonen presterar i daglig drift. Vi kan till exempel se hur motorerna går i tusentals lastbilar i olika driftförhållanden. Körs de ekonomiskt eller inte? Behövs fler effektnivåer?

För Mikael Wågberg, Senior Engineer för tippbilar, är det viktigt att få kunskap om de olika förhållanden som fordonen verkar i.

– Efter att ha träffat mängder av kunder runtom i världen har jag sett alltifrån tropiskt till arktiskt klimat, säger han. För att kunna tillverka exakt de fordon våra kunder behöver måste vi samla fakta om alla dessa olika driftmiljöer. Det är en utmaning!

– Scania inser hur viktigt det är för kunderna att kunna locka till sig de bästa förarna, med hjälp av fordon med god körbarhet och tilltalande förarmiljö, för att få ut bästa möjliga produktivitet och tillgänglighet, säger Mikael Wågberg.