Scania stöder bygget av kombiterminal

Scania ska vara ett föredöme i hållbara transporter och kan därför inte enbart förlita sig på vägtransporter, utan undersöker leveranser och godsmottagning genom flera transportslag.

”För att nå målet ser Scania järnvägstransporter som en förutsättning för att skapa världsledande kombinationer av olika transportslag”, sägs i den överenskommelse som träffats med Oskarshamns kommun.
Även om Scania inte är direkt engagerat i arbetet med att anlägga en kombiterminal, ger Scania sitt stöd för bygget som en förutsättning för att flytta mer gods till järnvågsspår.
Avsikten är att utnyttja kapaciteten vid den planerade kombiterminalen, både för att ta emot inkommande gods från leverantörer och att skicka färdigtillverkade hytter till våra produktionsenheter i Europa.

Samtidigt understryker Scania vikten av att förstärka vägnätet till och från hyttfabriken och det tillhörande Logistikcentret på Kvastmossen.
– Infrastrukturen som helhet är inte dimensionerad för vår produktionsvolym och särskilt som vi planerar för ökad produktion, säger Johan Uhlin, Platschef för Scanias hyttmontering och logistik i Oskarshamn.
– För vägnätet gäller det främst på- och avfarter till E22, men vi har även mycket gods som transporteras på väg 37/47 till och från Jönköping samt Göteborg, fortsätter han.

Infrastrukturen i regionen är en mycket viktig strategisk fråga för Scania.
– Hållbara transporter är något som går hand i hand med Scanias hela hållbarhetstänk. Ytterst sett är ett välfungerande transportnät en förutsättning för framtida tillväxt och satsningar i Oskarshamn, säger Johan Uhlin.

(Publicerad 180129)