Scania Oskarshamn ställer om produktionen – inhyrda medarbetare berörs

Under 2018 har Scania Oskarshamn som mål att ställa om produktionen och fasa ut den befintliga hyttmodellen och helt tillverka hytter till New Truck Generation. Med anledning av detta kommer det temporära behovet av inhyrd bemanning att minska.
Scania har de senaste åren gjort stora investeringar i Oskarshamn som ett led i lanseringen av den nya lastbilsmodellen, New Truck Generation (NTG). För att tillgodose den stora efterfrågan på både den befintliga lastbilen samt NTG har Scania Oskarshamn sen en tid producerat dubbla hyttprogram.
Detta har medfört ett temporärt behov av utökad inhyrd bemanning fram tills att produktionsomställningen är genomförd. Under 2018 har Scania Oskarshamn som mål att ställa om produktionen och fasa ut den befintliga hyttmodellen för att helt tillverka NTG.

Första steget i denna process blir att under mars månad stänga ner produktionen i karossverkstaden för den befintliga hytten.
– En del av de inhyrda medarbetare som idag arbetar i karossverkstaden för den befintliga hyttmodellen kommer få möjligheter till nya utmaningar i andra delar av produktionen, men det vi ser i dag är att vi tyvärr inte har möjlighet att erbjuda alla inhyrda medarbetare ett nytt uppdrag på Scania i Oskarshamn. Däremot kan vi glädjande konstatera att Scania och Lernia har en dialog kring fortsatta uppdrag i Södertälje, säger Roger Blezell, Platschef Scania Oskarshamn.

Under måndagsmorgonen fick alla medarbetare som berörs information gällande Scanias insatser och framtida planer för produktionen.
– Vi hanterar uppdragen på Scania på samma sätt som vi normalt hanterar alla andra bemanningsuppdrag. Vi är stolta över insatsen vi genomför, där vi säkerställer Scanias personalbehov under projekttiden. Nu upphör uppdragen på Scanias gamla karossverkstad, men anställningarna som bemanningskonsult hos oss på Lernia kvarstår som planerat, säger Magnus Franzén, Regionchef Lernia.
– Tillsammans med Scania tittar vi kontinuerligt på andra möjligheter inom Scania, företrädesvis i Södertälje. Framförallt kommer vi dock söka nya placeringar på uppdrag hos andra kunder i regionen, då vi vet att det råder stor kompetensbrist på arbetsmarknaden. Företag i behov av duktig och välutbildad personal får gärna kontakta oss, säger Magnus Franzén.

(Publicerad 18–02–12)