Scania Oskarshamn fortsätter produktionsomställningen – ytterligare inhyrda medarbetare berörs

Scania Oskarshamn fortsätter arbetet med att ställa om produktionen och fasa ut den befintliga hyttmodellen. För att kunna nå målet att under 2018 helt tillverka hytter av den nya generationen, ser nu företaget över logistikcenterverksamheten. Detta medför att 70 inhyrda medarbetare inom logistik kommer att beröras.

På Logistikcenter Kvastmossen har Scania haft material för både det nya och det föregående modellprogrammet under den period som företaget producerat dubbla hyttprogram. Detta har medfört ett temporärt behov av utökad inhyrd bemanning fram tills att produktionsomställningen är genomförd. När Scania nu går över till ett modellprogram innebär det att materialet för den befintliga modellen utgår, vilket leder till att det temporära behovet av inhyrd bemanning minskar.

–  Nästa steg i processen för att ställa om produktionen omfattar Logistikcentret på Kvastmossen och under måndagen fick alla berörda medarbetare information om Scanias framtida planer. Det vi ser idag är att vi inte har möjlighet att erbjuda alla inhyrda medarbetare vid logistikcentret ett nytt uppdrag på Scania i Oskarshamn. Det kommer röra sig om 70 inhyrda medarbetare som inte kommer att få sina uppdrag förlängda. Vi räknar dock med att några av de berörda kommer få möjligheten till nya utmaningar i andra delar av produktionen inom Scania, säger Samuel Suderbys, Platschef Logistikcenter Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pressansvarig Scania i Oskarshamn: Ida Hammarqvist, tfn: 0491–46 40 47

(Publicerad 2018–03–05)