Rekordstark delårsrapport

Scanias nettoomsättning steg till rekordhöga 28,4 miljarder kronor och resultatet för första kvartalet 2017 uppgick till MSEK 3 081.

Kommentarer från Scanias VD Henrik Henriksson:

• Högre fordons- och servicevolymer motverkades delvis av den höga investeringsnivån relaterat till Scanias nya lastbilsgeneration.

• Efterfrågan på lastbilar i Europa är fortsatt mycket stark tack vare det positiva konjunkturläget. Scanias marknadsandel för lastbilar i Europa uppgick till 16,8 procent. Jämfört med 17,4 procent 2016.

• Efterfrågan i Latinamerika utvecklas positivt tack vare en ökad efterfrågan i Brasilien, en marknad som nu verkar ha bottnat på en låg nivå.

• I Eurasien är trenden i efterfrågan positiv tack vare Ryssland.

• I Asien ökade efterfrågan tack vare en god utveckling i Kina, Iran och Indien.

• Inom buss är efterfrågan stark i Asien, främst relaterat till Iran.

• För industrimotorer och marinmotorer fortsätter den positiva efterfrågeutvecklingen medan kraftproduktionssidan är svag.

• Serviceintäkterna uppgick till rekordhöga MSEK 5 849 (5 152), en ökning med 14 procent. Scanias intäkter som direkt eller indirekt genereras av de 250 000 uppkopplade fordonen i flottan ökar stadigt.

• Den nya Scania R 450 har erhållit utmärkelsen ”Green Truck 2017” i klassen för tunga dragbilar. Priset är baserat på den överlägsna bränsleekonomi vid jämförelsetesterna och siffrorna talar för sig själva – med en genomsnittlig förbrukning på 2,37 liter/mil.

Sammanfattning av första tre månaderna

Sammanfattning av första tre månaderna 2017

• Rörelseresultatet steg med 35 procent till MSEK 3 081 (2 275)

• Nettoomsättningen ökade med 23 procent till MSEK 28 411 (23 056)

• Kassaflödet uppgick till MSEK 2 351 (133) för Fordon och Tjänster