Nu är hälsans gym 100%

Scania Hälsocenters gym har diplomerats för sitt dopningsförebyggande arbete.
– Ett viktigt kvitto på att vi arbetar proaktivt, har en aktiv strategi och en handlingsplan, säger en glad Hälsopedagog Anneli Ingvarsson.

Bakom diplomeringen står Länsstyrelsen och nätverken 100% Ren Träning Kalmar och Prodis (Prevention av dopning i Sverige).
– Scania Hälsocenter vill uppmuntra målgruppen som befinner sig i riskzonen att stärka sin negativa uppfattning om dopning. Ett träningsideal med rent äkta hårt arbete för att nå sin målsättning, utan otillåten hjälp av dopningspreparat, säger Anneli.

Själva diplomet delades också ut av en för många av oss välbekant profil – Karolina Lindström, vår tidigare Hälsopedagog.
– 100% Ren Träning är ett långsiktigt förebyggande arbete, framför allt handlar det om att gymmen själva aktivt tar ställning mot doping, säger Karolina.

I diplomeringen har det ingått utbildning av Anneli och Företagssköterska Sofie Körge kring anabola androgena steroider och kosttillskott, gällande lagstiftning och regelverk, samt kundförtroende.
– Det här är en process som bara fortsätter och hälsans personal är nu de viktigaste ambassadörerna. En stor bit är att informera och ha ett bra samtal med alla som tränar på gymmet, för att skapa kundförtroende och medvetenhet, säger Karolina.

Diplomeringen innebär dessutom ett stärkt samarbete med Polisen, som nu vid misstanke har möjlighet att utföra dopningstester på Scania Hälsocenter. Vid positivt resultat stängs gymgästen av i ett år och Scania eller konsultanställdas arbetsgivare informeras för eventuell rehabilitering.
– Misstänker man dopning ska man kontakta Scania Hälsocenter eller ringa 114 14. Man har alltid rätt vara anonym, avslutar Anneli och Karolina.

(Publicerad 2017–11–20)