Hållbarhet Scania Oskarshamn

I TÄTEN FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER

Scanias vision är att bli ledande inom hållbara transportlösningar. Vi vill vara med och driva omställningen till ett hållbart transportsystem. Vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och effektiva där förflyttning av människor och gods möjliggörs och därmed bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen, utan att riskera miljön eller människors hälsa.

På Scania Oskarshamn pågår hållbarhetsarbetet kontinuerligt och det genomsyrar allt vi gör och alla våra processer. 

Hållbarhet på Scania Oskarshamn

För att kunna informera ut vårt hållbarhetsarbete till omgivningen, har vi lanserat en hållbarhetssida på vår hemsida för Scania Oskarshamn. Här beskriver vi kort våra fokusområden och exempel på aktiviteter.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete