Globalt kompetensutbyte

Erik Svenson på projektkontoret MCEP fanns på plats i Sydamerika under hela fem veckor, för att bistå med värdefull kunskap och erfarenheter inför introduktion av den nya hytten på Scania i Brasilien.

– Mycket handlade om att hjälpa till under inköpsprocessen av all ny utrustning, till exempel ritningar till olika fixturer, för att förbereda hela fabriken för den nya hytten, berättar Erik Svenson.

Våra kollegor i Brasilien håller just nu på att bygga upp sin Träningsline och montera förserie av NTG.

– Vi har också väldigt många medarbetare från Brasilien kontinuerligt här i Oskarshamn för att träna, omkring 15-20 montörer åt gången.

Förutom fixturer handlar det om till exempel lyftverktyg, transportrack och robotceller.

– Upphandlingar med framför allt stora leverantörer är tidsmässigt en av de faktorer som är mest kritiska. Där kan jag hjälpa till eftersom vi redan har genomgått den processen tidigare.

 

Långt i från alla lösningar kan dock kopieras rakt av.

– Även om tänket är samma vad gäller processer och standardiserade arbetssätt, skiljer sig fabrikerna åt vad gäller till exempel tekniknivå, fabrikslayout och takt, konstaterar Erik.

Erik är därför oerhört tacksam över förmånen att ha fått vara på plats i hela fem veckor, vilket kraftigt ökat förståelsen och gör det lättare att hjälpa till med lokala anpassningar.

– Jag fick en chans att se hur deras produktion och arbetssätt går till. Väldigt många intryck att ta med mig hem och det var även ovärderligt att träffa deras tekniker och se hur de resonerar.

 

Erik har fortsatt kontakt med teknik och projektorganisationen i Brasilien genom olika pulsmöten varje vecka.

– Vi försöker hela tiden att dela med oss av så mycket kunskap och erfarenheter som vi kan. De hittar också bra lösningar, som vi kan anamma här i Oskarshamn för att motverka hemmablindhet.

Har du något konkret exempel?

– Den nya dörren är svårare att lyfta och få i lod utan att skada den. I projektet med att byta ut alla dörrlyftar här i Oskarshamn, fick jag faktiskt grundidén från Brasilien!