Forskningsprojekt om elvägar

Den tyska regeringen kommer att delfinansiera ett forskningsprojekt för att testa och utveckla tekniken för elvägar (”Trucks for German eHighways”).
Scania har av Volkswagens koncernforskning fått uppdraget att leverera lastbilar till den förstudie som bolaget genomför tillsammans med Siemens, inför starten av tester med elöverföring via luftledningar längs tre vägsträckor i landet.
Målet för projektet Trucks for German eHighways är att minska koldioxidutsläppen från långväga lastbilstrafik.
Under 2019 och 2020 kommer elektrifierade lastbilar att testas längs tre nya elvägar.
– Vi ser elvägar som en lovande teknik för framtidens hållbara transporter när det gäller långväga landtransporter. Utvecklingen av elfordon går snabbt, och kommer med de miljömässiga, sociala och kostnadsmässiga fördelarna att spela en viktig roll i omställningen till fossilfria transportsystem, säger Claes Erixon, som är chef för Scanias forskning och utveckling.

Forskningen kring de tyska elvägarna leds av Volkswagengruppen, vars forskningsavdelning kommer att bidra med resurser och kompetens när det gäller fordonselektrifiering av personbilar samt utreda synergier med den forskning som sker inom utvecklingen av kommersiella fordon.
Scania kommer under den första fasen av projektet att leverera två elhybridlastbilar för fjärrtrafik. Den ena lastbilen är utrustad med ett enda batteri som har en kapacitet av 15 kWh, medan det andra har fler batterier för att ge högre kapacitet.
Precis som vid Scanias pågående test av elhybridlastbilar på den svenska elvägen i Sandviken, den första i världen, kommer Scanialastbilarna i det tyska projektet att vara utrustade med strömavtagare, en släpkontakt som överför drivström från en kontaktledning. Den har utvecklats av Siemens och monteras på ramen, bakom hytten.