Ambassadörer lockar ingenjörer

En direkt dialog med studenter är nyckeln till Scanias framtid.
– Blir man tillfrågad kan man inte säga nej. Ett ärofyllt uppdrag, som samtidigt har betytt mycket för min egen utveckling och synen på min yrkesroll, säger Johan Ling, Produktionsledare i Presshallen.

Johan Ling är bara en av alla våra viktiga Scaniaambassadörer. Under hösten har han i samband med Scania Student Tour och olika arbetsmarknadsdagar besökt högskolor och universitet i Göteborg, Jönköping och Växjö. Dessutom gav Johan en inspirerande lunchföreläsning i Lund tillsammans med en av våra sommarteknologer från 2017.
– Det första som slår mig rent spontant är glädjen när studenter efter själva föreläsningen tar sig tid att komma fram för att diskutera. De är väldigt pålästa och har väldigt många frågor om Toyota och Scanias Produktionssystem och lean, säger Johan.
– Det är också väldigt roligt att få kliva ur sitt eget arbete och träffa andra medarbetare och få reda på vad de gör. Kollegorna här från Oskarshamn, men också från andra produktionsenheter, Forskning & Utveckling och Marknad, fortsätter han.

Employer Branding är ett viktigt område som relaterar till framtida nyrekryteringar, för att på sikt säkra framför allt teknisk kompetensförsörjning.
Sedan några år tillbaka har Scania därför kraftigt stärkt sin närvaro vid högskolor och universitet, med särskilt fokus på att nå studenter med inriktningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi.
– Att få chansen att föreläsa för och träffa studenter har samtidigt fått mig att fundera på vad jag gör på Scania och varför. Det har inspirerat mig, vilket jag tror är en förutsättning för att kunna inspirera andra.
– För mig handlar mycket om att bevara en livskraftig industri i Sverige. Jag vill också försöka förmedla att Scania gör allt för att vara det självklara alternativet och branschledande vad gäller digitalisering, elektrifiering och hållbarhet, säger en optimistisk Johan Ling.

Många studenter frågar Johan och ambassadörerna vad man behöver göra för att lyckas hitta just sin väg in på Scania.
– Jag frågade faktiskt en person som var med om att intervjua mig, varför just jag valdes ut, och fick svaret: ”Det är ju för att du är du, Johan!”. Var bara dig själv, så är möjligheten stor att Scania har en roll att erbjuda som passar just dig.

För att kunna genomföra allt Employer Branding-arbete och alla aktiviteter krävs noggrann planering, bra marknadsföring och gott samarbete med universitet och högskolor.
– Vår Employer Branding-workshop för medverkande Scaniaambassadörer inför varje säsong är oerhört viktig. Där får vi möjlighet att ge en bra bild om kommande utmaningar, samt skapa den där oslagbara teamkänslan som ger positiv energi! säger Amanda Liu, Kommunikatör som jobbar med Employer Branding mot högskolor och universitet samt yrkesverksamma.

(Publicerad 180129)

 

Ansökningsperioder

● Scania Global Champion Trainee Program
18 december 2017–30 januari

● Scania Engineer Program
31 januari–22 februari

● Sommarteknologprogram
4 januari–4 mars

● Sommarjobb Oskarshamn
4 januari–4 mars

● Ledaraspirantprogram
Löpande ansökan

● Teknikeraspirantprogram
Löpande ansökan
 

Kommande Employer Branding-aktiviteter

● Lunchföreläsning på Pre-LARM, Linköpings universitet
29 januari

● Emigration Expo, Utrecht, Holland
10–11 februari

● Arbetsmarknadsdagar LARM, Linköpings universitet
13 februari

● Arbetsmarknadsdagar Mekka, Lunds universitet
15 februari

● Arbetsmarknadsdagar Sjölog, Chalmers
21–22 februari

● Inspirationskväll
28 februari

● Arbetsmarknadsdagar Amår, Linnéuniversitet, Växjö
1 mars

● CareerEvent, Sjöfartshögskolan i Kalmar
11 april