Årets Sommarteknologer

Vi varmt välkomnar årets 14 sommarteknologer som har börjat på Scania Oskarshamn måndag den 11 juni! Sommarteknologprogrammet på Scania Oskarshamn är inne på sitt nionde år i år!

Sommarteknologerna kommer från 7 universitet, Luleå tekniska universitet, Mälardalens högskola, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Jönköpings Tekniska Högskola, Linnéuniversitet och Lunds tekniska högskola.

Med en lyckad marknadsföring av våra studentprogram på universitet har vi lyckats få totalt 240 ansökningar i år till sommarteknologprogrammet, en ökning med 30 ansökningar jämfört med fjoråret. En av framgångsfaktorer är att vi har tidigare sommarteknologer som levande ambassadörer på olika universitet, de har gjort fantastiska föreläsningar samt har spridit gott ord om sommarteknologprogrammet!

Samtliga sommarteknologer kommer att göra individuella uppdrag i par på olika teknikavdelningar på Presshallen, Kaross, Måleriet, Montering, Logistik och Technical Center. Förutom de tekniska uppdragen kommer sommarteknologer göra en gemensam gruppuppgift med Human Resources inriktning, en av syftena med gruppuppgiften är att sommarteknologer inte tappar gruppkänslan och jobbar med uppgiften tillsammans.

I programmet under fem veckor kombineras även med olika föreläsningar både externt och internt inom olika område, så sommarteknologerna skulle få breddare kunskaper och djupare insikter i Scanias verksamhet samt vad Oskarshamn som ort kan erbjuda. Vi har även anordnat olika teambuidingar för att skapa teamkänsla och bygga lag, allt görs enligt Scanias grundprinciperna.

Vi önskar sommarteknologerna en givande och lyckad tid hos oss, och de får applicera sina kunskaper i praktiken och bidra med tekniska lösningar och ständiga förbättringar!

Än en gång, varmt välkomna alla sommarteknologer!

Är ni nyfikna på sommarteknologernas vardag, läs sommarteknologbloggen här:

https://www.scania.com/group/en/person/julia-johansson/