250 inhyrda medarbetare erbjuds anställning

Scania Oskarshamn kom i dag med ett glädjande besked till en stor del av de inhyrda medarbetarna, då Scania erbjuder 250 personer en anställning hos företaget.

Scania har under en tid kartlagt flexibiliteten på avdelningarna inom logistik och montering, där man idag har en hög andel inhyrda medarbetare. För att säkra leveranserna och kvalitén i den högkonjunktur som råder har företaget gjort bedömningen att se över den flexibla bemanningen. Med detta som bakgrund kommer 250 inhyrda medarbetare, som idag arbetar på monteringen och inom logistik, få ett erbjudande om en anställning på Scania. Anställningarna kommer att gälla från och med den 1 april.

– Det är glädjande att vi nu har möjlighet att erbjuda ett så stort antal medarbetar en anställning hos oss på Scania. Vi efterfrågar alltid flexibilitet, men det gäller att hitta en bra balans. Att erbjuda en tillsvidareanställning till dessa medarbetare gör att vi inte har en allt för hög flexibilitet, säger Johan Uhlin Platschef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pressansvarig Scania i Oskarshamn: Ida Hammarqvist, tfn: 0491–46 40 47

(Publicerad 2018–02–20)