Teknikeraspirant

Som nyutexaminerad ingenjör ger vi dig möjlighet att under en femmånadersperiod bekanta dig med våra processer och arbetssätt.

Du får göra uppdrag på de olika produktionstekniska områdena samt praktik i våra olika processer: logistik, press, kaross, målerierna och monteringen. Därefter övergår du till en tjänst som produktionstekniker.

Varje verkstad har en grupp om cirka 10 produktionstekniker. Dessa fungerar som ”spindeln i nätet” mellan produktionsledare, leverantörer, kvalitetsorganisationen och underhåll. Som produktionstekniker arbetar du mot ett område i produktionen och fungerar som ett stöd för det områdets arbete med att förbättra takt, kvalité och processer. Du arbetar också med att optimera verksamheten gällande säkerhet, miljö, ergonomi och produktionseffektivitet.

 

Ladda ner Teknikeraspirantbroscchyren (PDF)