Scania Engineer and Tech Program

Var med och forma transportbranschens framtid! Är du intresserad av en teknisk karriär och vill utvecklas snabbt i ett mångkulturellt företag?

Scania Engineer and Tech Program ger dig, som nyligen tagit kandidatexamen eller magisterexamen inom teknik och systemvetenskap, ett försprång och lägger grunden för en karriär som specialist inom produktion, logistik, system- eller mjukvaruutveckling.

Vill du arbeta med de senaste tekniska innovationerna och samtidigt hjälpa till att skapa en mer hållbar värld? På Scania kallar vi detta Driving the Shift. Det innebär att Scania har tagit en ledarroll i omställningen till ett hållbart transportsystem och utvecklar klimatsmarta lösningar genom att skapa hållbara, miljövänliga produkter. Som exempel på det är vårt initiativ inom elektrifiering och vår utveckling av befintlig teknik för att sätta nya standarder för utsläpp och effektivitet.

Tillsammans med några av de skickligaste och mest kreativa ingenjörerna inom det tekniska kunskapsområdet, kommer du att vara med och utveckla avancerad teknik för att driva omställningen.

Programmet har två olika inriktningar, Engineering och Tech, som är utformade för att bygga din kompetens tvärs genom vår mångsidiga organisation för att få en övergripande bild av aktiviteterna inom varje område och hur de interagerar. Under praktikperioden kommer du att vara delaktig i varje områdes pågående projekt och dagliga arbete.

Deltagarna i Scania Engineer and Tech Program får under hela praktikperioden möjlighet att bygga ett starkt nätverk, delta i olika workshops och kurser, och därmed få en fantastiskt start på sin framtida karriär.

Läs mer om programmet och ansökan här.

Scania Engineer & Tech Program hette tidigare Scania Engineer Program.

 

Karls resa inom Scania

Karl Hammerin är en av våra medarbetare på Scania i Oskarshamn som har gått Scania Engineer Program, ett program som lägger en grund till en karriär som specialist inom produktion och logistik, mekanisk design eller systemutveckling. Under programtiden arbetade han med logistikutveckling och var involverad i projekt och det löpande arbetet. Idag arbetar Karl på logistikavdelningen i Oskarshamn som logistikutvecklare. 

Sin studietid spenderade Karl på Jönköpings Tekniska Högskola och det var där intresset för Scania väcktes när Scania Student Tour besökte högskolan. Om första kontakten med Scania säger Karl att företaget stack ut lite mer än vad andra företag gör.

– Scania är ett mycket spännande företag och det är roligt att Scania är så aktiva mot studenter, det skapar intresse, säger Karl.

På sitt CV har Karl en kandidatexamen i maskinteknik och masterexamen inom produktionssystem. Karls mål var att få göra sitt examensarbete på Scania Oskarshamn och få insyn i hur Scania arbetar. Sin masteruppsats skrev han inom logistik och undersökte teknik som RTLS (Real Time Location System).

Karl tycker det är spännande att Scania driver omställningen -Driving the shift- för att vara ledande inom hållbara transporter och transportsystem, och möta framtiden med elektrifierade och självkörande fordon.