Young Potential Trainee Program

Vi är på vår mest betydelsefulla resa och vi vill att Du blir en del av den! 

Klimatförändringar är en av samhällets största utmaningar. Scanias mål är att driva skiftet mot ett hållbart transportsystem, där vi skapar en värld byggd på rörlighet som är bättre för både företag, samhället och miljön. Med dåtiden som grund förbereder vi oss för framtiden.

Vi söker framtidsvisionärer som gör nya, hållbara lösningar möjliga. Individer som är beredda att ta sig an denna utmaning, genom att accelerera din personliga utveckling i en organisation som drivs av starka värderingar med siktet inställt på att driva förändring mot en bättre morgondag. Vi behöver ledarskap som möjliggör denna transformation. 

Du har chefsambitioner och besitter redan ledarskapsförmåga. Ditt mål är att bli en ledare som ser individer och gruppers fulla potential, du vill göra avtryck på människor och på samhället. En framtid som utvecklas på ett hållbart sätt är det naturliga för dig.

Young Potential Trainee Program syftar till att påskynda utvecklingen av unga och lovande personers utveckling, och förbereda dig för en framtida chefskarriär i internationell miljö. Programmet är ett tvärfunktionellt samarbete som låter dig utbyta erfarenhet och kunskap som ger dig ett nätverk och en stor kännedom om Scania och TRATON GROUP.

Vad erbjuder vi dig?

  • Du har en anställning från första dagen.
  • Traineeåret kommer att anpassas efter din personliga utvecklingsplan, som du satt ihop tillsammans med din chef och mentor, och baseras på kompetensuppfyllelse satt från programmet.
  • Du bör vara beredd på att ta utomlandsuppdrag på minst tre månader, inom TRATON GROUP och inom Scanias kommersiella led. 

Programmet pågår under femton månader, med start 23 augusti, 2021. Vi börjar med en introduktion för att få en översiktsbild av Scania och TRATON GROUP. Det är här ditt nätverkande tar sin början!

Programmet är uppbyggt med moduler som baseras på kunskap om Scania, TRATON GROUP, personlig utveckling etc. 

Är det dig vi söker?

Ansök och låt oss ta reda på det. Ansökningsperioden är från 8 februari till 14 mars, 2021.

Ansökan

Programmet riktar sig till dig som har en kandidat- eller magisterexamen. Du håller på att avsluta dina akademiska studier till sommaren, eller har upp till tre års arbetslivserfarenhet (utanför Scania, när programmet börjar).

Som en del av urvalsprocessen använder vi nätbaserade tester och vi tittar också på en kombination av dina erfarenheter, intressen, personliga kvaliteter, ledarskapserfarenhet och formell utbildning/kvalifikationer.

När du ansöker kommer du att få välja ett område som intresserar dig samt önskad anställningsort (kommer snart att uppdateras här).

Scania & TRATON GROUP har en global närvaro, och av den orsaken är flytande engelska en förutsättning, och andra språkkunskaper en fördel.

Körkort för personbil (B) är obligatoriskt. 

Sökanden till Sverige

På grund av att vissa uppdrag under programmet kommer att äga rum utanför Sverige i minst tre månader måste du vara EU-medborgare eller ha ett svenskt permanent uppehållstillstånd.

Vänligen notera att Young Potential Trainee Program är öppen för alla EU-medborgare med kandidat- eller magisterexamen som har verifierats av Universitets- och högskolerådet.

Om du innehar kandidat- eller magisterexamen från ett universitet utanför Sverige, vänligen besök: https://www.uhr.se/ för att få ett godkännande på dina utländska kvalifikationer. Notera att detta kan ta upp till 6 månader.

Du behöver inte begära godkännande från Universitets- och högskolerådet om din examen är utfärdad i Sverige.