Scania Engineer Program

Tio månaders kvalificerad introduktion – en perfekt start på rollen som ingenjör.

Scania Engineer Programs syfte är att bidra till den långsiktiga försörjningen av ingenjörer inom Scania. Programmet ska ge en fördjupad introduktion inom Scania och ge en bra start i kommande befattningar genom det kontaktnät och de specifika Scaniakunskaper man får. En del av Scania Engineer Program är förlagd på Scania Södertälje.

Scania Engineer Program har tre olika inriktningar:

  • Produktion – produktionsteknik
  • Forskning och Utveckling – mekanisk konstruktion
  • Forskning och Utveckling - systemutveckling

Programmet vänder sig till dig som ännu inte har någon längre arbetslivserfarenhet.

Läs mer på Scania Career Blog.

Ansökningsperioden för Scania Engineer Program är 2 december 2019 - 29 januari 2020. 

 

Karls resa inom Scania

Karl Hammerin går just nu Scania Engineer Program, ett program som lägger en grund till en karriär som specialist inom produktion och logistik, mekanisk design eller systemutveckling. Under programtiden kommer han att arbeta med logistikutveckling och vara involverad i projekt och det löpande arbetet.

Efter fem års studier på Jönköpings Tekniska högskola är det inspirerande att få se hur fabriken i Oskarshamn fungerar och hur avdelningarna samverkar fram till färdig hytt.

– Jag upplever att alla som arbetar i Oskarshamn verkligen trivs med sitt jobb. Jag känner ett sånt driv och engagemang och har fått känslan att här vill jag jobba, säger Karl.

Intresset för Scania väcktes när Scania Student Tour besökte högskolan i Jönköping. Om första kontakten med Scania säger Karl att företaget stack ut lite mer än vad andra företag gör.

– Scania är ett mycket spännande företag och det är roligt att de är så aktiva mot studenter, det skapar intresse, säger Karl.

På sitt CV har Karl en kandidatexamen i maskinteknik och masterexamen inom produktionssystem. Karls mål var att få göra sitt examensarbete på Scania Oskarshamn och få insyn i hur Scania arbetar. Sin masteruppsats skrev han inom logistik och undersökte teknik som RTLS (Real Time Location System).

Karl tycker det är spännande att Scania driver omställningen -Driving the shift- för att vara ledande inom hållbara transporter och transportsystem, och möta framtiden med elektrifierade och självkörande fordon.