Program för studenter och nyexaminerade

Scania har en lång tradition av att jobba med studenter och nyblivna akademiker. Vi har olika program riktade till dig som fortfarande studerar eller som nyligen har tagit examen.