Nieuws

Scania production Zwolle Betreurt beschuldigingen beloning uitzendenkrackten

FNV komt afspraak niet na. Vandaag en maandag 21 september wordt Scania Production Zwolle geconfronteerd met stakingen die als doel hebben een nieuwe CAO af te dwingen. Los hiervan wordt het bedrijf vandaag beschuldigd van het niet naleven van de huidige CAO omtrent de beloning van uitzendkrachten. Dit betreurt het bedrijf, daar het momenteel in overleg is over de resultaten van de FNV onderzoek omtrent de betaling van de uitzendkrachten conform de CAO. Scania Production Zwolle is na eigen onderzoek van mening dat zij wel degelijk haar uitzendkrachten beloont conform de CAO en wil zich houden aan de afspraken met de FNV de resultaten uiterlijk eind september besproken te hebben. We betreuren het ten zeerste dat de FNV deze afspraak vandaag niet is nagekomen en daarmee onrust veroorzaakt bij onze medewerkers. Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie: Jos van Lent, T: 06-53220152 of E: jos.van_lent@scania.com.