Nieuws

Officiële opening ´Zwartewater in bedrijf´belangrijke stap voor Scania Logistics Netherlands

Op donderdag 28 Mei 2015 is door burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland in Hasselt officieel "Zwartewater in bedrijf" geopen. De ontwikkeling van dit logistieke knooppunt in een samenwerking tussen Scania Logistics Netherlands (SLN), Westerman logistics, Schageb groep en de HMO, De herontwikkelingsmaarschappij bedrijventerreinen Overijssel. Uniek is de logistieke combinatie van vervoer over de weg en het water. Samen geven de genoemde partijen een forse economische impuls aan het bedrijventerrein Zwarte Water in Hasselt. Met de herstructurering is een bedrag gemoeid van in totaal 27,4 miljoen euro. Scania concentreert hier onder andere haar knockdown activiteit. Westerman Logistics draagt vervolgens zorg voor de handling door de containers van Scania Logistics Netherlands via een terminal te laden in binnenvaartschepen voor vervoer over water naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. Schagen met dochterbedrijf Salverda en HMO maakten het gebied en de opstallen in orde. Logistiek knooppunt voor Scania Leo Bronkhorst, directeur SLN: "In het logistiek centrum in Hasselt bundelen we op dit moment drie logistieke werkzaamheden, in de toekomst kunnen dit er meer worden. Ten eerste Knock Down. Hier worden de componenten en onderdelen voor een complete truck in een zeecontainer geladen. Die container wordt op de containerterminal bij het logistiek centrum op een binnenschip geladen voor transport naar Rotterdam. Van daaruit gaat de container naar assemblagebedrijven over de hele wereld. Ten tweede gaat hier het logistieke werk gedaan worden voor de North Bound Flow. Onderdelen die op het zuidelijk halfrond zijn geproduceerd, worden hier ontvangen en doorgezonden naar de assemblagefabrieken van Scania op het noordelijk halfrond. Ten derde vindt in Hasselt de onderdelenoverslag (crossdocking) plaats voor zowel KD als de fabriek van Scania in Zwolle en Meppel." Samenwerkingspartners Bedrijventerrein Zwarte Water is via weg en water uitstekend ontsloten. De locatie ligt in het hart van de logistieke stromen van Scania en is daarom van toegevoegde waarde voor het bedrijf. Scania versterkt met de nieuwe locatie in Hasselt haar logistieke structuur vanuit de regio Zwolle. De verschillende Scania locaties in de regio Zwolle krijgen hiermee een unieke verbinding via duurzaam watertransport met de grote havens in Rotterdam en Antwerpen. Scania en Westerman Logistics zijn reeds op meerdere locaties in de regio aanwezig. De vestiging in Hasselt draagt voor hen bij aan verdere logistieke optimalisatie. Zowel via de snelwegen A32, A28 en A50 als het provinciale wegennet is Hasselt snel en eenvoudig bereikbaar. Dat wordt nog beter omdat de route van de Scania fabriek in Zwolle naar Hasselt wordt uitgebreid met een nieuwe weg.