Nieuws

Scania Climate Day

Op vrijdag 20 september is het “Scania Climate Day”. Op alle vestigingen van Scania wereldwijd worden de activiteiten een uur stilgelegd om de kennis en bewustwording over klimaatverandering te vergroten. Het beperken van de klimaatimpact van onze producten en activiteiten is de komende jaren een hoofdprioriteit.

Wereldwijd aandacht voor het klimaat
De Scania Climate Day is een voorloper van de grote klimaattop van de Verenigde Naties in New York op 21-23 september, waar Scania wordt vertegenwoordigd door onze CEO Henrik Henriksson.

Duurzaamheid staat centraal
In workshops komen al onze medewerkers meer te weten over klimaatverandering. Daarnaast worden zij uitgedaagd om mee te denken over en bij te dragen aan het realiseren van onze klimaatdoelstellingen.

Duurzaam transportsysteem
Scania streeft ernaar de overstap naar een duurzaam transportsysteem te realiseren. De Scania Climate Day is weer een stap in de verwezenlijking van die missie. Scania werkt continu om de uitstoot van haar producten te minimaliseren. Onze doelstellingen:

·       De CO2-uitstoot met 50 procent per ton verminderen voor ons aangekochte landtransport in 2025.

·       De CO2-uitstoot van onze activiteiten verminderen met 50 procent in 2025.

·       Omschakelen naar 100 procent fossielvrije elektriciteit in 2020.

Ook binnen onze Nederlandse vestigingen staat duurzaamheid hoog op de agenda. Zo liggen er ruim 22.000 zonnepanelen op onze productiehallen, verduurzamen we onze gebouwen en maken we veelvuldig gebruik van LED lampen.