Nieuws

Scania Production Zwolle maakt eerste New Generation Scania’s voor Nederlandse klant

Onlangs zijn er acht stuks Scania G370 4x2 trekkers afgeleverd aan Beko Groothandel BV. Deze trekkers zijn de eerste New Generation Scania’s die door Scania Production  Zwolle zijn geproduceerd voor een Nederlandse klant. Alle trekkers zijn voorzien van de nieuwe 370 pk motor met SCR-only techniek en Miller nokkenas. De zuinige 13-liter motor levert ruim voldoende trekkracht en een goede motorrespons. Beko Groothandel heeft gekozen voor de G-slaapcabine. Deze cabine combineert een lage instap met een luxueuze en stoere uitstraling en een riante werkplek voor de chauffeur. Verder zijn de trekkers voorzien van de vernieuwde Scania Opticruise.

De goede ervaringen met de huidige Scania’s in het wagenpark van Beko Groothandel hebben een grote rol gespeeld bij de keuze voor de acht nieuwe trekkers. Ook de goede relatie met en het hoge serviceniveau van de Scania vestiging in Zwolle was een belangrijk argument. Tijdens de beoordeling van de offertes hebben de chauffeurs hun oordeel mogen geven over het aan te schaffen merk. Unaniem kozen ze voor Scania.

De trekkers zijn geleverd door de Scania vestiging te Zwolle en worden ge­sta­ti­o­neerd bij de Beko Groot­han­del ves­ti­gin­gen Meppel ( 6 stuks ) en Veghel ( 2 stuks). Ze zijn volledig connected en zijn on­der­ge­bracht in een Full service re­pa­ra­tie/on­der­houds­con­tract, waarbij de Scania ves­ti­gin­gen tevens de on­der­houds­plan­ning voor hun rekening nemen d.m.v. onderhoud met flexibele plannen en remote dia­gnos­tics. Hierdoor wordt de klant volledig ontzorgd.

Beko Groot­han­del  is een groot­han­del in bak­ke­rij­grond­stof­fen. Dagelijks rijden er ruim 50 trucks met oplegger om de ca 1.700 zelf­stan­di­ge bakkers van grond­stof­fen te voorzien. Dit geschiedt vanuit 4 dis­tri­bu­tie­cen­tra . Alle bakkers worden just-in-time beleverd, zodat ze zelf geen of weinig voorraden hoeven te hebben. Dit be­voor­ra­den gebeurd met een modern wa­gen­park, waaraan dus onlangs 8 Scania’s zijn toe­ge­voegd

Beko Groot­han­del BV is een van de doch­ter­on­der­ne­min­gen van Coöpe­ra­tie­ve Ver­e­ni­ging Beko u.a. Als enige bak­kers­coöpe­ra­tie in Nederland bundelt de coöpe­ra­tie kennis en ervaring uit het hele land. Beko is altijd dichtbij, evenals de per­soon­lij­ke service van de doch­ter­on­der­ne­min­gen. Hierdoor vindt elke bakker, groot en klein, brood- en ban­ket­spe­ci­a­list, in Beko het ideale ver­leng­stuk van zijn on­der­ne­ming.