Sidobalkar

Verksamheten i Luleå etablerades ursprungligen för tillverkning av sidobalkar. Under 2003 skedde ett genomgripande teknikskifte för tillverkning av dessa balkar.

Rullformning ersatte pressning och den tekniken i kombination med stansmaskiner för håltagning I balkliv och flänsar gjorde det möjligt att i direkt serieproduktion tillverka kundspecifika balkar.

Samtliga balkar som tillverkas är unika. Tillverkningen startas först när en lastbil är såld och specificerad för en  slutkund. Med hjälp av ett avancerat planeringssystem omvandlas bilspecifikationen automatiskt till NC-program som styr maskinerna i tillverkningen. På det sättet blir ledtiden mellan kundorder och tillverkning/leverans av balkar endast 10-13 dagar.