Scania Ferruform har två separata ytbehandlingsanläggningar, en för sidobalkar och en för ram- och chassikomponenter.

Anläggningarna är belägna i separata lokaler men är processmässigt identiska. Ytbehandlingsteknologiskt tillhör de båda anläggningarna de mest avancerade på marknaden för ram och chassikomponenter till fordonsindustrin. Processförloppet kan kort beskrivas enligt följande. Tvättning, blästring, Zink-Mangan fosfatering med 13 processteg, ED-lackering och pulverlackering.