Tillverkningen av sidobalkar sker i en avancerad och modern rullformningsanläggning, drifttagen 2003.

Utgångsmaterialet är coils i varmvalsad plåt. Utrustningen består av avhaspel, riktverk, rullformningsdel med 16 valsstolar, flygande sax med efter-liggande mellanbuffert. Håltagning i balkliv och flänsar sker med stansmaskiner (4+1) samt plasma-skärutrustning för större hål, urtag och anpassning av framände och bakände.

Den efterföljande ytbehandlingen görs i den likaledes moderna och processmässigt avancerade ytbehandlingsanläggningen (Se rubriken ytbehandling).

Före emballering och leverans hämtas balkarna ur ett automatlager för att, i förekommande fall, nitas samman till så kallade förstärkta balkar för fordon med extrema krav. Som sista operationssteg bockas balkarna för att ge ramen dess karaktäristiska Y-form. Sidobalkarna tillverkas mot kundspecifikation och varje balk är i princip unik. Balkarna emballeras och levereras i monteringssekvens till Scanias monteringsverkstäder i Angers, Södertälje och Zwolle.