Historia

I maj 1965 fick Scania-Vabis regeringens tillstånd att ta i anspråk medel ur investeringsfonden för att uppföra en Press och Plåtverkstad i Luleåområdet. År 2000 bildades Ferruform AB, ett heltägt dotter bolag till Scania CV. Vi är Scania i Luleå.

Några viktiga händelser i Scania Ferruforms historia

1968    Scanias Pressverkstad i Luleå invigs, ca 60 anställda.

1971    Tillverkningen av bakaxlar flyttas från Södertälje till Luleå, ca 225 anställda.

1978    Bearbetningen av bakaxlar flyttas till Linköping. 

1981    Bearbetningen av bakaxlar åter till Luleå.

1993    Ny ytbehandlingsanläggning tas i bruk.

1996    3-presslinan invigs, ca 600 anställda.

2000    Scania Chassikomponenter blir Ferruform, ett helägt dotterbolag till Scania.

2002    Rullformning av sidobalk installeras.

2004   Ferruform blir åter en produktionsenhet inom Scania men kvarstår som fristående             dotterbolag

2004    Ny process för svetsning av axeltappar med lasersvetsning (laser 1) införs,  ca 730          anställda.

2006    Hälsocenter invigs.

2008    Kapacitet bryggor ökas genom investering i bearbetningsmaskiner.

2009    Laser 2 för svetsning axeltappar installeras.

2016   Komplett program av vikta tvärbalkar utförda i ett stycke

Scaniakoncernen