INTEGRITETSPOLICY - FAQ

 

Delar Scania mina personuppgifter med tredje part?

Scania säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

För att kunna erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna utnyttjar vi vår globala organisation och ett globalt nätverk av betrodda partner. Det innebär att vi vid olika tillfällen kan behöva dela dina personuppgifter (eller valda delar) inom koncernen eller med betrodda partner.

Typiska exempel är:

 • När du köper något i Scanias Webbshop delar vi vissa personuppgifter med partner som hanterar betalningen eller levererar paket.
 • Vi behandlar dina personuppgifter i IT-system som utvecklas, levereras eller driftas av externa IT-partner.
 • Vi använder tredje part för att organisera evenemang och när vi bokar hotell, transporter och liknande till dig.
 • När du ringer till vår hjälptelefon (Emergency Assistance) kan vi komma att dela personuppgifter med tredje part, som exempel bogseringsföretag.

När vi behöver dela dina personuppgifter med våra partner, försäkrar vi oss om att de behandlar dina personuppgifter med samma respekt och integritet som vi gör.

Om lagen kräver det delar vi personuppgifter med offentliga myndigheter.

 

Var behandlar Scania mina personuppgifter?

Scania är ett globalt företag med verksamhet i över hundra länder. För att kunna erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna utnyttjar vi vår globala organisation och ett globalt nätverk av betrodda partner. Det innebär att vi ibland behandlar dina personuppgifter (eller utvalda delar) både inom och utanför EU. När vi gör det följer vi alltid gällande förordningar och försäkrar oss om att personuppgifterna hanteras på ett säkert sätt. Om dina personuppgifter förs utanför EU-området sker det med säkerställt skydd.

I detta sammanhang betyder "behandling" alla typer av bearbetning av personuppgifter, som insamling, inspelning, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, återsökning, konsultation, användning, offentliggörande genom överföring, spridning, annan anpassning eller en kombination av dessa, begränsning, radering eller förstöring.

 

Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Vi ser mycket allvarligt på hur vi skyddar dina personuppgifter. Vi kommer inom rimlig gräns att vidta de rättsliga, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda personuppgifter mot manipulation, förlust, förstörelse eller olaglig tillgång.

Vi ser löpande över våra säkerhetsåtgärder med hjälp av de säkerhetssystem som finns tillgängliga.

 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla:

 • våra avtalsåtaganden gentemot dig.
 • syftet för vilket uppgifterna samlades in.
 • våra lagliga skyldigheter.
 •  

Vad har jag för rättigheter?

Rätt till åtkomst

Du kan begära ett gratis registerutdrag som visar vilka av dina personuppgifter som vi behandlar.

Registerutdraget skickas till den adress som vi har registrerat i våra system. Du kan också be att få det utlämnat på ett lokalt Scaniakontor mot identifiering.  

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att uppdatera dina personuppgifter för att säkerställa att vi alltid har rätt information.

 

Rätt till radering

Du får, utan onödigt dröjsmål, ta bort dina personuppgifter om:

 • personuppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in.
 • du tar tillbaka ditt samtycke i de fall behandlingen uteslutande baseras på ett sådant.
 • lagen kräver att de raderas.

 

Rätt till invändning

Du har alltid rätt att neka behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring. Det här är en absolut rättighet, så om du motsätter dig det, stoppar vi all vidare användning av dina personuppgifter för detta ändamål.

Du har också rätt att invända mot all behandling som genomförs av legitima skäl. Om du gör det måste du redogöra för vad du är missnöjd över och varför. Då är vi skyldiga att redovisa tvingande skäl till vår behandling som överskuggar individens intressen, rättigheter och frihet, eller visa hur vår behandling etablerar, genomför eller försvarar våra legitima anspråk.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning i behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen kan vara begränsad i följande situationer:

 • När du tror att dina personuppgifter är felaktiga och du har begärt en rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad under tiden vi undersöker om dina personuppgifter är felaktiga.
 • När databehandlingen är olaglig, men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och i stället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver dina personuppgifter för att kunna bestämma, verkställa eller försvara rättsliga påståenden, även om vi inte längre behöver dina personuppgifter för vår behandling.

 

Rätt till överföring av personuppgifter

Du har rätt att erhålla de personuppgifter du har lämnat till oss för att kunna använda dem på annat håll. Denna rätt gäller endast om vår behandling av dina personuppgifter baseras på den rättsliga grunden att du har gett ditt samtycke till databehandling eller om du har ingått ett avtal med oss.

 

Meddelande om överträdelse (klagomål)

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande förordningar, ber vi att du rapporterar det till oss snarast möjligt. Du har också rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land.

 

Hur kontaktar jag er om jag har frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta Scaniakoncernens Dataskyddsombud eller prata med din lokala kontakt på Scania.

kontakt.scaniasverige@scania.com
Telefon: +46 8 553 810 00
Postadress: Scania CV AB, Att: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 SÖDERTÄLJE, Sweden.