UPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

Vilka uppgifter vi samlar in beror på hur din relation med Scania ser ut. På flikarna nedan kan du få tillgång till detaljerad information om vilka uppgifter vi samlar in för olika ändamål. 

Kund
Förare
Anställd
Affärspartner/leverantör
Webbplats besökare

Vilka personuppgifter behandlar vi för dig som kund?

När du och/eller dina anställda beställer en produkt och/eller tjänst, behandlar vi dina kontaktuppgifter i syfte att kommunicera och leverera begärda produkter och tjänster.

Om du är enskild näringsidkare blir alla data som vi behandlar för ditt företag personliga.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att lämna en offert

 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg

Legitimt intresse

För att leverera i enlighet med avtal

 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi också finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer, fakturor

Avtalsförpliktelse

För att tillhandahålla tjänster och support

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)

Avtalsförpliktelse

För att informera dig om uppdateringar, produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Kontaktpreferenser

Legitimt intresse

För att följa upp våra resultat och hur nöjd du är med våra produkter och tjänster, däribland din medverkan i enkäter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position och drifttimmar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel fordonsidentifieringsnummer och förar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
 • IP-adress, operativsystem, enhetstyp, namn och version för program, namn och version för webbläsare och dina svar på enkätfrågor.
 • Geografisk plats 

Legitimt intresse

För att genomföra korrigeringsåtgärder

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position och drifttimmar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel fordonsidentifieringsnummer och förar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder

Legitimt intresse

För att analysera, kvalitetsförbättra och utveckla produkter, tjänster och vår organisation 
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer och fakturor.
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel fordonsidentifieringsnummer, IP-nummer, MAC-adress, förar-ID, användar-ID i IT-systemet
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system
Legitimt intresse
För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer och fakturor.
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position och drifttimmar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel fordonsidentifieringsnummer, IP-nummer, MAC-adress, förar-ID, användar-ID i IT-systemet
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system
Rättslig förpliktelse eller legitimt intresse
 • För att ge dig begärd information och relevanta uppdateringar.   
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)

Legitimt intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi för dig som förare?

Som förare interagerar du med Scania på huvudsakligen tre sätt.

Du kör ett Scaniafordon

Vi samlar in olika typer av driftdata från fordonet, till exempel bränsleförbrukning, körmönster, fordonets geografiska position, felkoder o.s.v. Alla dessa uppgifter blir personliga när vi kan identifiera vem som kör fordonet.

Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att

 • leverera de tjänster som kunden efterfrågar
 • på begäran leverera underhållningstjänster för fordon
 • göra fjärrdiagnoser samt reparations- och underhållsplanering
 • ge support
 • uppfylla avtalsförpliktelser
 • analysera, kvalitetsförbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation
 • uppfylla rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter
 • informera dig om relevanta uppdateringar 

De uppgifter vi samlar in har antingen tillhandahållits av din arbetsgivare, samlats in från fordonet eller skapats i de av våra IT-system som du använder.

Du deltar i en förartävling som Scania anordnar

Om du väljer att delta i en förartävling som Scania anordnar behöver vi samla in vissa uppgifter om dig – exempelvis namn och kontaktinformation – för att kunna bearbeta din anmälan och din medverkan i tävlingen. Dessa uppgifter tillhandahålls av dig.

Du är hamnar i ett nödläge ute på vägen och ringer Scania Assistance

Om du hamnar i ett nödläge ute på vägen och väljer att kontakta oss för att få hjälp måste vi behandla dina personuppgifter för att identifiera dig, förstå din situation, ge hjälp samt kontakta dig i syfte att ge kontinuerlig information om ditt assistansärende.

 

 

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att uppfylla våra avtalsförpliktelser som att:

 • leverera de tjänster som kunden/din arbetsgivare efterfrågar
 • på begäran leverera underhållningstjänster för fordon
 • göra fjärrdiagnoser samt reparations- och underhållsplanering
 • ge support
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position och drifttimmar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel fordonsidentifieringsnummer, IP-nummer, MAC-adress, förar-ID, användar-ID i IT-systemet 
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system

Avtalsförpliktelse

För att följa upp kundens avtalsförpliktelser

 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position och drifttimmar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel fordonsidentifieringsnummer, IP-nummer, MAC-adress, förar-ID, användar-ID i IT-systemet 
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse

För att behandla din medverkan i våra förartävlingar

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Din ålder
 • Ditt önskade språk
 • Din arbetsgivares företagsnamn

Samtycke

För att ge assistans i nödsituationer ute på vägen

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Fordonsidentifieringsnummer
 • Registreringsnummer
 • Beskrivning av nödläget, inklusive beskrivning av eventuella fysiska skador och behov av medicinsk assistans
 • Geografisk position
 • Fordonsdata för fjärrdiagnos

Legitimt intresse

För att analysera, kvalitetsförbättra och utveckla produkter, tjänster och vår organisation.

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel fordonsidentifieringsnummer, IP-nummer, MAC-adress, förar-ID 
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Ärenden som rör assistans i nödsituationer

Legitimt intresse

För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter. 
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Leveransadress
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position och drifttimmar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel fordonsidentifieringsnummer, IP-nummer, MAC-adress, förar-ID, användar-ID i IT-systemet
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Ärenden som rör assistans i nödsituationer
Rättslig förpliktelse eller legitimt intresse
För att ge dig begärd information och relevanta uppdateringar.   
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)

Legitimt intresse

För att följa upp våra resultat och hur nöjd du är med våra produkter och tjänster, däribland din medverkan i enkäter
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position och drifttimmar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel fordonsidentifieringsnummer och förar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
 • IP-adress, operativsystem, enhetstyp, namn och version för program, namn och version för webbläsare och dina svar på enkäter 
Legitimt intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi för dig som anställd?

När du söker en tjänst hos Scania ber vi dig lämna vissa personuppgifter för att kunna behandla din ansökan, till exempel kontaktinformation och CV med tidigare arbetserfarenheter, utbildning och intyg.

Under din anställning hos Scania behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • administrera din anställning
 • fullfölja våra rättsliga skyldigheter som arbetsgivare
 • uppfylla vårt legitima intresse för att:
              o    styra, planera och utvärdera arbetet
              o    skydda företagets medarbetare och tillgångar
              o    kontakta och informera anställda
              o    vara transparenta för ägare och allmänheten

När du har lämnat företaget behandlar vi en begränsad mängd uppgifter som krävs för att fullfölja våra rättsliga förpliktelser, exempelvis information som visar din anställningsperiod.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För personaladministration

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Anställningsuppgifter (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Finansiell information (t.ex. lön, skatt, utlägg, tidrapporter, bankkontonummer)

Avtalsförpliktelse

För att fullfölja rättsliga förpliktelser (t.ex. rapportering till myndigheter, dokumentation av rehabilitering, fullföljande av kollektivavtal) samt följa upp legitima förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter. 

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Anställningsuppgifter (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum 
 • Licensregistrering
 • Finansiella uppgifter (t.ex. löner, skatt)
 • Medlemskap i fackförbund (för att följa kollektivavtalet, uppgifter samlas in vid behov)
 • Användarloggar från IT-system och entrésystem
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster
Rättslig förpliktelse eller legitimt intresse 

För planering och uppföljning

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Anställningsuppgifter (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Organisationsrelaterad information (arbetsplats, kostnadscenter, ansvarig chef o.s.v.)
 • Prestationsutvärderingar
 • Utvecklingsplaner

Legitimt intresse

För att ge tillgång till våra IT-system och förbättra våra system

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Anställningsuppgifter (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Användarinställningar i system
 • Loggar över användningen av våra system

Legitimt intresse

För säkerhet vid nödsituationer

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Anställningsuppgifter (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Närmast anhörig 
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum 

Skydd av dina angelägna intressen

För att skydda våra anställda och företagets tillgångar

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Anställningsuppgifter (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Användarloggar från IT-system och entrésystem 
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster 
 • Kameraövervakning
 • Rapporter om säkerhetsincidenter

Legitimt intresse

För extern överföring av personuppgifter så att du kan utföra dina arbetsuppgifter 

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Anställningsuppgifter (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Licensregistrering
 • Personuppgifter på kontrakt
 • Bilder och film

Legitimt intresse

För att analysera, kvalitetsförbättra och utveckla produkter, tjänster och vår organisation

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Anställningsuppgifter (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum
 • Licensregistrering
 • Organisationsrelaterad information (arbetsplats, kostnadscenter, ansvarig chef o.s.v.)
 • Prestationsutvärderingar
 • Användarloggar från IT-system och entrésystem
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster
Legitimt intresse
 • För att ge dig begärd information och relevanta uppdateringar.   
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
Legitimt intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi för dig som affärspartner/leverantör?

Om du arbetar som representant för en leverantör som tillhandahåller produkter och tjänster till Scania behandlar vi en begränsad mängd av dina personuppgifter, till exempel din kontaktinformation och ID. Det gör vi för att kunna utvärdera erbjudandet till dig, hantera avtalet och ge dig tillgång till relevanta IT-system.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att utvärdera offerter från dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg och priser

Legitimt intresse

För att ingå kontrakt med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer, företagets organisationsnummer)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg, bankkonton och betalningar

Legitimt intresse

För att ge dig tillgång till våra IT-system

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Användar-ID
 • Språkinställningar i system
 • Loggar över användningen av våra system

Legitimt intresse

För att kommunicera med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)

Legitimt intresse

För att analysera, kvalitetsförbättra och utveckla produkter, tjänster och vår organisation
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer, företagets organisationsnummer)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg, bankkonton och betalningar
 • Loggar över användningen av våra system
Legitimt intresse
För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter.
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer, företagets organisationsnummer)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg, bankkonton och betalningar
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum
 • Licensregistrering
 • Användarloggar från IT-system och entrésystem
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster
Legitimt intresse
För att ge dig begärd information och relevanta uppdateringar.   
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
Legitimt intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi för dig när du besöker våra webbplatser?

När du besöker våra lokaler och evenemang behandlar vi uppgifter om dig för att fullfölja syftet med ditt besök och se till att besöket blir lyckat och säkert. Här ingår kontaktuppgifter och körkortsnummer samt önskemål om mat och information om eventuella medresenärer. 

När du besöker våra webbplatser ger din webbläsare oss information som hjälper oss att förstå hur du använder våra webbplatser, till exempel om du använder en mobil enhet eller en dator, vilken region i världen du surfar från och vilken webbläsare du använder. Dessa uppgifter hjälper oss att skräddarsy vår webbplats och förbättra din webbupplevelse. 

Vi använder ett begränsat antal cookies vilket hjälper oss att förstå hur du använder våra webbplatser. Mer information om vårt användande av cookies finns i vår cookiepolicy.

 

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att förbättra din surfupplevelse

 • IP-adress
 • Typ och version av webbläsare 
 • Operativsystem
 • Datum och tid för ditt besök
 • URL för hänvisningswebbplatsen 

Legitimt intresse

För att utvärdera användningen av vår webbplats och förbättra den

 • IP-adress
 • Webbläsarinställningar
 • Typ av enhet som använts för att besöka webbplatsen

Legitimt intresse

För att fullfölja syftet med ditt besök hos Scania

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Information om medresenärer (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Språk
 • Önskemål gällande mat
 • Information om resa och boende
 • Körkortsinformation
 • Uppgifter om värd

Legitimt intresse

För att skydda våra besökare och företagets tillgångar

 • Användarloggar från IT-system och entrésystem 
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster 
 • Kameraövervakning
 • Rapporter om säkerhetsincidenter

Legitimt intresse

För att analysera, kvalitetsförbättra och utveckla produkter, tjänster och vår organisation
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Information om medresenärer (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Språk
 • Information om resa och boende
 • Körkortsinformation
Legitimt intresse
För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter.
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Information om medresenärer (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Språk
 • Information om resa och boende
 • Körkortsinformation
Rättslig förpliktelse eller legitimt intresse
För att ge dig begärda uppgifter, tjänster och uppdateringar, inklusive webbsändningar och årsrapporter. 
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)

Legitimt intresse