Examensarbete

Examensarbeten
Som exjobbare på Scania Ferruform får du sätta dig in i verkliga, efterfrågade ämnen och uppgifter. Du blir expert på ditt område. I många fall sitter du bland andra av företagets medarbetare som på ett vanligt jobb. Det ger dig en känsla för arbetslivet och ett ovärderligt kontaktnät. Många av dagens medarbetare började sin karriär inom Scania med ett exjobb hos oss. 

Generella bestämmelser
För arbete som utförs på företaget utgår ersättning. Halva arvodet betalas ut vid start och resterande belopp efter avslutat och godkänt examensarbete. Resor i samband med examensarbetet bekostas av Scania Ferruform. Reseersättning utgår för vissa längre resor mellan studieorten och arbetsplatsen. Företagets sekretessregler kan medföra vissa förbehåll för examens- och uppsatsarbetet.

Tillgängliga examensarbeten och ansökan madelen.hedlund@scania.com