Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

PALIWA ALTERNATYWNE

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

Scania kwalifikuje jako odnawialne alternatywne źródła energii tylko rodzaje paliw, które spełniają trzy najważniejsze kryteria: redukcja emisji CO2, dostępność na rynku i właściwa cena.

HVO

Uwodorniony olej roślinny (Hydrogenated Vegetable Oil, HVO) to wysokiej jakości paliwo do silników wysokoprężnych powstałe na biokomponentach, niemające negatywnego wpływu na logistykę paliwową, silniki, układy oczyszczania spalin szkodliwych ani na emisję spalin.

HVO można otrzymywać z różnych źródeł, takich jak zużyty olej, olej rzepakowy, olej palmowy i tłuszcz zwierzęcy. Korzystanie z tych źródeł energii ma olbrzymi wpływ na łączną emisję gazów cieplarnianych. W optymalnych warunkach emisja CO2 może być nawet o 90% niższa niż w przypadku standardowego oleju napędowego.

Biodiesel

Biodiesel, znany także jako ester metylowy kwasu tłuszczowego (Fatty Acid Methyl Ester, FAME), można produkować na bazie wielu surowców, takich jak rzepak, inne rośliny i zużyty olej jadalny. Biodiesel ma również tę zaletę, że ze względu na jego płynny stan jest dostępny w dużych ilościach.

Proekologiczny biodiesel jest zazwyczaj mieszany z innym paliwem w silniku wysokoprężnym lub używany w czystej, stuprocentowej postaci. Szacuje się, że w optymalnych warunkach emisja CO2 będzie nawet o 66% niższa niż w przypadku standardowego oleju napędowego.

Biogaz

Biogaz można otrzymywać z wielu źródeł, ale najtańszą i najbardziej proekologiczną metodą jest wykorzystanie lokalnych oczyszczalni ścieków lub składowisk odpadów. Biogaz ma taką samą budowę cząsteczkową jak gaz ziemny, lecz jest paliwem odnawialnym, podczas gdy gaz ziemny to kopalina. Można ich używać równolegle.

Płynny gaz ziemny/płynny biogaz to metan schłodzony do stanu płynnego. Wolumetryczna wartość energetyczna LNG w porównaniu do oleju napędowego jest jak 1:1,7. Szacuje się, że w optymalnych warunkach emisja CO2 będzie nawet o 90% niższa niż w przypadku standardowego oleju napędowego.

Gaz ziemny

Gaz ziemny to metan wydobywany z pokładów w skorupie ziemskiej. Pokłady te występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej. Gaz ziemny to paliwo kopalne, ponieważ jednak cząsteczka metanu zawiera tylko jeden atom węgla, ilość CO2 podczas spalania jest mniejsza niż w przypadku standardowego silnika wysokoprężnego.

Gazu ziemnego i biogazu można używać równolegle. Szacuje się, że w optymalnych warunkach emisja CO2 będzie nawet o 20% niższa niż w przypadku standardowego oleju napędowego.

Bioetanol

Bioetanol jest obecnie najpopularniejszym biopaliwem stosowanym w transporcie. Jest dostępny w dużych ilościach, co najprawdopodobniej się nie zmieni. Główną zaletą bioetanolu jest jego dostępność w dużych ilościach na całym świecie.

Można go wytwarzać z różnego rodzaju surowców, takich jak trzcina cukrowa, pszenica i kukurydza. Do jego produkcji można również używać skrobi lub odpadów bogatych w cukier, takich jak celuloza lub chleb. Ponadto bioetanol jest stosunkowo łatwy w produkcji, nawet na małą skalę. Szacuje się, że w optymalnych warunkach emisja CO2 będzie nawet o 90% niższa niż w przypadku standardowego oleju napędowego.

Hybryda

Hybryda jest zasilana energią elektryczną w połączeniu z biopaliwem. Znacznie zmniejsza to zużycie paliwa, co z kolei prowadzi do mniejszej emisji. Poziom hałasu również jest niższy, dzięki czemu pojazdy o napędzie hybrydowym oferują specjalne korzyści, np. możliwość uzyskania zezwolenia na dostawy w miastach we wczesnych godzinach rannych, późnym wieczorem lub w nocy.

Dostawy poza godzinami szczytu mają kilka zalet, takich jak krótszy czas jazdy, mniejsze zużycie paliwa i redukcja emisji CO2. Wydłuża się również dzienny czas eksploatacji pojazdu. W optymalnych warunkach emisja CO2 może być nawet o 92% niższa niż w przypadku standardowego oleju napędowego.