Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Optymalizacja miejsca wydobycia

Dostosowane do rzeczywistych potrzeb Twojej firmy

Eliminacja marnotrawstwa

Celem rozwiązania Scania Site Optimisation jest wdrożenie narzędzi i metod zwiększających wydajność w rzeczywistych sytuacjach związanych z wydobyciem w oparciu o zasady upraszczania produkcji (lean production). Będziemy wspólnie z Tobą opracowywać kolejne udoskonalenia i wdrażać je, aby zapewnić optymalną wydajność i jak najniższe koszty eksploatacji.

Czas

Na podstawie pomiaru czasu cykli (stanie w kolejce, oczekiwanie, warsztat itd.) identyfikujemy wąskie gardła i wskazujemy, jakie działania należy podjąć, aby skrócić ten czas.

Obciążenie

Przeciążenie zwiększa ryzyko, wydłuża czas cykli oraz zwiększa koszty napraw i konserwacji. Dzięki optymalizacji załadunku i rozładunku można zwiększyć wydajność.

Warunki drogowe

Zła nawierzchnia dróg wywiera negatywny wpływ na sprzęt, wydajność i komfort kierowcy, powodując zwiększenie zagrożenia dla bezpieczeństwa, a także wyższe zużycie paliwa.

Bezpieczeństwo

Złe wyposażenie, wycieki, złe warunki na drodze i wiele innych czynników może prowadzić do incydentów zagrażających bezpieczeństwu i nawet do zakłóceń w produkcji.

Zrównoważony rozwój

Niższy stosunek wagi do ładowności oraz eliminacja kolejek i przeciążania prowadzi do obniżenia zużycia paliwa i emisji CO2. Efektywność procesu oznacza zmniejszenie marnotrawstwa i obniżenie zapotrzebowanie na zasoby warunkujące wysoką wydajność.

Nasze podejście

Obecna sytuacja

Aby zrozumieć ten proces, musimy precyzyjnie określić sposób działania firmy i stworzyć model normalnej sytuacji, aby móc mierzyć skuteczność naszych usprawnień. Można to zrobić poprzez mapowanie strumienia wartości, rozmowy z różnymi zainteresowanymi stronami, telematykę pojazdów, zamodelowanie procesów warsztatu i wizualizację kluczowych obszarów.

Możliwości wprowadzenia ulepszeń

Poprzez stworzenie modelu obecnej „normalnej sytuacji" kreujemy przestrzeń do wprowadzania ulepszeń. Wspólnie z Tobą określimy najważniejsze obszary udoskonaleń, które będą mieć wpływ na funkcjonowanie całej firmy, eliminując tym samym możliwość niepełnej optymalizacji.

Wdrożenie

Najtrudniejszym elementem każdego projektu jest upewnienie się, że wdrożone rozwiązanie poskutkowało i że udało się podtrzymać nowy sposób myślenia. Oznacza to przekształcenie możliwości w faktyczny postęp. Postaramy się razem określić priorytety i stworzyć plan działania, opracować harmonogram działań i zdefiniować poszczególne czynności oraz określić sposoby pomiaru poszczególnych czynników, takich jak czas, obciążenie, drogi, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne.

Interesuje Cię rozwiązanie firmy Scania dotyczące optymalizacji miejsca wydobycia?

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres mining@scania.com.

Kontakt z działem rozwiązań Scania dla górnictwa
Map

Porozmawiajmy o interesach

Znajdź najbliższego dilera

Scania Assistance

Służymy pomocą – 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Zadzwoń do nas
+48 22 331 22 33
Znajdź najbliższego dilera