You seem to be located in .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania.
Polska
region sprzedaży
Production units

Rozwiązania partnerskie

Na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości

Jak sprostać globalnym wyzwaniom

Zmiany klimatu, wzrost populacji i urbanizacja to zjawiska związane z transportem. Scania nie unika tego rodzaju wyzwań. Stymulujemy przejście na zrównoważony system transportu, aby stworzyć świat komunikacji, który jest korzystniejszy dla firm, społeczeństwa i środowiska. Opracowujemy rozwiązania przyszłości — wspólnie z Tobą.

Efektywność energetyczna

Scania oferuje energooszczędne produkty i rozwiązania oparte na wysokiej wydajności zespołów napędowych i optymalizacji pojazdów — obejmujące zarówno usługi klasy premium dla kierowców, jak i rozwiązania konstrukcyjne.

Paliwa alternatywne i elektryfikacja

Scania jest od 30 lat pionierem w dziedzinie wykorzystania paliw alternatywnych, dzięki czemu ma w swojej ofercie najszerszą dostępną dzisiaj na rynku gamę pojazdów napędzanych paliwami tego typu. A teraz zabiegamy o elektryfikację dróg, samochodów ciężarowych i autobusów.

Inteligentny i bezpieczny transport

Inteligentny transport oznacza zarządzanie przepływem produkcji i stosowanie innowacyjnych technologii — takich jak łączność z pojazdem — w celu uzyskania najbardziej efektywnych rozwiązań transportowych dla miast, różnych branż i logistyki.

Zrównoważony transport

Oszczędności paliwa

Rozwiązania dla Twojej branży

Scania współpracuje z partnerami strategicznymi, ponieważ wiele wyzwań, którym chcemy stawić czoło, wymaga zawarcia szerokich sojuszy w celu opracowania rozwiązania całościowego. Łączymy nasze wizje i kompetencje z możliwościami instytucji rządowych, uniwersytetów i innych zainteresowanych stron w handlu i na polu infrastruktury transportowej. Bierzemy pod uwagę specyfikę zadań dotyczących transportu, przepływów towarów i osób, potrzeb klientów i infrastruktury lokalnej.

Krok w przyszłość

Łączność, elektryfikacja i technologia transportu autonomicznego zmieniają zasady funkcjonowania tradycyjnej branży transportowej — Scania jest dobrze przygotowana do tej zmiany.

Map

Porozmawiajmy o interesach

Znajdź najbliższego dealera

Scania Assistance

Służymy pomocą – 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Zadzwoń do nas
+48 22 331 22 33 / +42 12 482 08 399
Znajdź najbliższego dealera