Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Scania reorganizuje produkcję autobusów

Scania rozpoczyna program poprawy efektywności, którego celem będzie zapewnienie rentowności sektora autobusów miejskich. W 2014 roku koszty zostaną obniżone o 70 mln SEK. Rozpoczęto negocjacje z organizacjami związkowymi w celu zmniejszenia zatrudnienia o 250 pracowników, z których około 200 zatrudnionych jest obecnie w Słupsku i 50 w Szwecji.

“Obecnie posiadamy znaczne nadwyżki zdolności produkcyjnych w sektorze autobusów miejskich. Dlatego musimy podjąć szeroko zakrojone działania restrukturyzacyjne w celu dostosowania naszej struktury organizacyjnej do wymogów rynku. To jest jedyna słuszna droga, aby długoterminowo zabezpieczyć naszą pozycję dostawcy kompletnych autobusów miejskich” powiedział Klas Dahlberg, Vice Prezes Scania Buses & Coaches.

Sprzedaż autobusów miejskich Scania Citywide zaprojektowanych i wyprodukowanych w zakładach produkcyjnych Scania spadła w porównaniu do rekordowego roku 2010, kiedy to ok. 600 autobusów zostało dostarczonych do obsługi transportu publicznego w Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii i innych krajach.

Zmiany strukturalne będą obejmować zarówno działy badań i rozwoju, zakupów oraz działy bezpośrednio produkcyjne autobusów miejskich wraz z administracją.

Jednostka produkcyjna Scania w Słupsku, z ponad 500 pracownikami, rozpocznie proces dostosowywania organizacji do aktualnych warunków rynkowych. Scania podjęła negocjacje z zakładowymi organizacjami związkowymi, w celu redukcji personelu o około 200 pracowników, zarówno w obszarze administracji i produkcji.

Z uwagi na długotrwałe zmniejszone zapotrzebowanie na autobusy miejskie, Scania podejmowała szereg działań, we współpracy z zakładowymi związkami zawodowymi, których celem było utrzymanie stanowisk pracy w Scania Production Słupsk.

„Ze względu na wzmożoną konkurencję i zwiększoną presję cenową, musimy teraz dostosować zatrudnienie do obniżonego poziomu produkcji. To nie była łatwa decyzja, ale niestety jest to konieczne dla naszego długofalowego funkcjonowania, jako producenta autobusów i autokarów, tutaj w Słupsku” stwierdził Peter Björk, Dyrektor Zarządzający Scania Production Słupsk.

Projekt związany z wprowadzeniem autokaru OmniExpress 3.20 w Słupsku będzie nadal kontynuowany, zgodnie z wcześniejszym planem.

W siedzibie głównej w Södertälje, w Szwecji, zmiany będą obejmować dział badań i rozwoju, jak również dział zakupów dla autobusów Scania Citywide. Dotyczyć będą około 50 pracowników Södertälje, którym oferowane będzie dalsze zatrudnienie w podobnych działach w Scania CV AB.

Osoba upoważniona do kontaktów z mediami:

Arjan de Nijs / Dyrektor - Finanse, Zasoby Ludzkie & Komunikacja,

członek zarządu Scania Production Słupsk S.A.

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

Anna Nibelska / Asystentka Zarządu tel. + 48 59 8484600

Paweł Paluch / Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji tel. +48 22 3560277