HR Business Partner

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING UTAN TEKNISK INRIKTNING

På personalavdelningen finns HR Business Partners, en roll som arbetar med olika typer av personalrelaterade frågor i nära samverkan med organisationen. 

Inriktningen för en HR Business Partner kan röra allt från rekrytering, rehabilitering och arbetsrätt till kompetensutveckling och vara både operativ och strategisk.

 

Rollen går att likna vid att vara en internkonsult och man behöver därför ha god samarbetsförmåga och ha förståelse för hur olika detaljfrågor hänger samman i en helhet. En HR Business Partner behöver vara kommunikativ och ha förmåga att bygga förtroende samt kunna driva flera parallella projekt.

 

En roll som HR Business Partner kräver en högskoleutbildning inom HR, alternativt lång erfarenhet av att arbeta med personalrelaterade frågor som ledare exempelvis. En HRBP kan också utvecklas mot ledarroller eller vara koordinator.