Roller inom produktionsteknik

Scanias verkstäder ser mycket olika ut och det är också stora variationer på den teknik som används för att den dagliga produktionen ska fungera.

Variationen är därför också stor för de roller som finns inom det produktionstekniska området. Vissa är inriktade på tekniska lösningar i produktionen, andra på att nya produkter ska kunna föras in i serieproduktion utan störningar. När det är större förändringar som behöver göras drivs de som projekt och då behövs även projektledare för att hålla ihop helheten.

 

Läs mer om olika roller inom produktionsteknik här.

* Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.