Norge

ALTERNATIVE DRIVSTOFF

TAKE CO₂NTROL

BÆREKRAFTIG OG LØNNSOMT

Scania tilbyr bærekraftige transportløsninger som er kommersielt levedyktige – her og nå. Gjennom en kombinasjon av alternative drivstoff, energieffektivitet og smartere transport, kan du bidra til en miljøvennlig verden på en lønnsom måte.

ALTERNATIVE DRIVSTOFF

Scania har det største utvalget av muligheter for alternativt drivstoff og hybriddrivlinjer.

ENERGI-EFFEKTIVITET

Ledende energieffektive løsninger kombinert med drivstoffeffektive produkter.

SMARTERE TRANSPORT

Scania fleet management-service hjelper deg å sortere ut nøkkeldetaljene.

ALTERNATIVE DRIVSTOFF

Vil du ha kraften til en tradisjonell dieselmotor og samtidig kjøre med fornybart drivstoff? Det er ikke en fjern drøm: Det er mulig her og nå.

ENERGI-EFFEKTIVITET

Vi gir deg verktøyene du trenger – fra optimering av kjøretøyet til føreropplæring og vedlikehold.

SMARTERE LØSNINGER

Vi gjør det enklere å få full oversikt.

Se hvordan du kan ta del i i å bremse klimaendringene med Scanias bærekraftige transportløsninger.