Norge
ECOLUTION

ECOLUTION

LA OSS TENKE UTENFOR TANKEN

Ecolution by Scania er vår mest omfattende og virkningsfulle løsning for å forbedre drivstofføkonomien. Vår innsikt i din virksomhet gjør oss istand til å optimalisere kjøretøyet, skreddersy føreradministrering og introdusere et utvidet vedlikeholdsprogram. Resultatet er lavere drivstofforbruk og CO₂-utslipp.

ANALYSE

Driftsdata fra det eksisterende kjøretøyet forteller oss hvordan vi kan minimere drivstofforbruk og utslipp.

LØSNING

Vi arbeider sammen for å optimalisere spesifikasjoner, kjøring og vedlikehold for å gi deg den beste løsningen.

RESULTAT

Ecolution by Scania kan gi en gjennomsnittlig drivstoffbesparelse på opptil 10% så vel som kutt i CO2-utslippene.

ET STØRRE PERSPEKTIV

ANALYSE

Ecolution by Scania utvikles rundt din spesifikke virksomhet. Hver avgjørelse er skreddersydd for å dekke dine behov. For å forstå disse behovene, analyserer vi flere elementer av driften.

TRANSPORTEN

De spesifikke behovene som er knyttet til din bruk er et naturlig premiss.

LASTEN

Vekten på lasten er ett parameter som vil påvirke det optimale valget av drivlinje.

VEIENE

Både kjørerutas topografi, hastighet og trafikksituasjon tas med i betraktningen.

FØRERNE

Vi analyserer måten sjåførene bruker kjøretøyene på, for å hjelpe dem å oppnå bedre drivstofføkonomi og redusert slitasje.

LØSNING

Resultatet av analysen hjelper oss å utforme vårt felles mål. Vi arbeider mot et mål for drivstofforbruk ved å iverksette tiltak innen følgende områder.

KJØRETØY
KJØRING
VEDLIKEHOLD
SAMARBEID
DRIVLINJE
LUFTAVLEDERE
ALTERNATIVE DRIVSTOFF
GIRKASSE

Optimalisert spesifikasjon

Kjøretøyet spesifiseres for å yte på en måte som reduserer drivstofforbruket uten at det går ut over effektiviteten. Prosessen dekker valg av motor, girkasse, luftavledere, støttesystemer og mulig bruk av alternative drivstoffer som biogass, etanol eller biodiesel.

Drivlinje

En optimalisert drivlinje betyr at motoren, girkassen og bakakselen er satt sammen for å yte så godt som mulig både når det gjelder drivstoffeffektivitet og forventet belastning.

OPTIMALISERT SPESIFIKASJON

Kjøretøyet spesifiseres for å yte på en måte som reduserer drivstofforbruket uten at det går ut over effektiviteten. Prosessen dekker valg av motor, girkasse, luftavledere, støttesystemer og mulig bruk av alternative drivstoffer som biogass, etanol eller biodiesel.

Luftavledere

Luftavledere forbedrer kjøretøyets aerodynamikk og redusere luftmotstanden betydelig. Både tak- og sideluftavledere kan fås i forskjellige størrelser, og det optimale valget av avleder avhenger av den bestemte transportoppgaven.

OPTIMALISERT SPESIFIKASJON

Kjøretøyet spesifiseres for å yte på en måte som reduserer drivstofforbruket uten at det går ut over effektiviteten. Prosessen dekker valg av motor, girkasse, luftavledere, støttesystemer og mulig bruk av alternative drivstoffer som biogass, etanol eller biodiesel.

ALTERNATIVE DRIVSTOFF

Én måte å ytterligere redusere CO2-utslipp på er ved bruk av alternativt drivstoff. Biodiesel, gass, RME og etanol er eksempler på reelle alternativer, og Scania er opptatt av å øke bruken av disse, avhengig av kundenes behov.

OPTIMALISERT SPESIFIKASJON

Kjøretøyet spesifiseres for å yte på en måte som reduserer drivstofforbruket uten at det går ut over effektiviteten. Prosessen dekker valg av motor, girkasse, luftavledere, støttesystemer og mulig bruk av alternative drivstoffer som biogass, etanol eller biodiesel.

GIRKASSE

Å spesifisere den rette girkassen og girkasseutvekslingen vil optimalisere motorturtallet i henhold til transportprofilen. Scania Opticruise vil automatisk velge det mest effektive giret.

OPPLÆRINGEN BEGYNNER
GAMLE KJØREMØNSTRE
TILBAKEMELDING – UMIDDELBART OG MÅNEDLIG
STØTTESYSTEMER

OPTIMALISERT KJØRING

Utdanning er en langsiktig investering. Når det gjelder føreropplæring, ser du derimot resultater med én gang, noe som styrker førerne dine og virksomheten din på en måte du kanskje ikke er klar over eller tror er mulig. Både nye og erfarne sjåfører vil oppleve varige forbedringer.

OPPLÆRINGEN BEGYNNER

Når Scania-føreropplæringen begynner, vil føreren nesten umiddelbart begynne å kjøre defensivt, noe som reduserer drivstofforbruket med opptil 10 %.

OPTIMALISERT KJØRING

Utdanning er en langsiktig investering. Når det gjelder føreropplæring, ser du derimot resultater med én gang, noe som styrker førerne dine og virksomheten din på en måte du kanskje ikke er klar over eller tror er mulig. Både nye og erfarne sjåfører vil oppleve varige forbedringer.

GAMLE KJØREMØNSTRE

Etter den første føreropplæringen er det lett å falle tilbake til gamle kjøremønstre, uansett hvor gode resultatene var til å begynne med.

OPTIMALISERT KJØRING

Utdanning er en langsiktig investering. Når det gjelder føreropplæring, ser du derimot resultater med én gang, noe som styrker førerne dine og virksomheten din på en måte du kanskje ikke er klar over eller tror er mulig. Både nye og erfarne sjåfører vil oppleve varige forbedringer.

TILBAKEMELDING – UMIDDELBART OG MÅNEDLIG

Føreren får umiddelbar tilbakemelding om ytelsen. En veileder vil ringe føreren én måned etter den første opplæringen, med tilbakemelding basert på informasjon som er mottatt fra kjøretøyets telematikkenhet. Løpende månedlige tilbakemeldinger sikrer kontinuerlig utvikling – og redusere drivstofforbruket.

OPTIMALISERT KJØRING

Utdanning er en langsiktig investering. Når det gjelder føreropplæring, ser du derimot resultater med én gang, noe som styrker førerne dine og virksomheten din på en måte du kanskje ikke er klar over eller tror er mulig. Både nye og erfarne sjåfører vil oppleve varige forbedringer.

STØTTESYSTEMER

Systemer som Scania aktiv forvarsel og Scania førerstøtte hjelper føreren å kjøre kjøretøyet på en måte som gir lavest mulig drivstofforbruk.

JUSTERING AV LUFTAVLEDERE
DEKKSTATUS
AKSELINNRETTING

OPTIMALISERT VEDLIKEHOLD

Vi sørger for at kjøretøyet holdes i best mulig stand med en spesielt utformet avtale. Sjekkpunktene er tillegg til et vanlig vedlikeholdsprogram og omfatter kontroll av lufttrykk og dekkstatus, akselinnretting, justering av luftavleder og mer.

JUSTERING AV LUFTAVLEDERE

Vindtunnel- og drivstofftester viser alle at kjøretøyets drivstofforbruk er sterkt påvirket av takluftavlederens høyde i forhold til påbygget. Vinkelen til luftavlederen optimaliseres på verkstedet.

OPTIMALISERT VEDLIKEHOLD

Vi sørger for at kjøretøyet holdes i best mulig stand med en spesielt utformet avtale. Sjekkpunktene er tillegg til et vanlig vedlikeholdsprogram og omfatter kontroll av lufttrykk og dekkstatus, akselinnretting, justering av luftavleder og mer.

DEKKSTATUS

For lite eller for mye luft i dekkene kan være kostbart og til og med farlig. Riktig lufttrykk gir lav rullemotstand og lavest drivstofforbruk, og gir følgelig dekkene lengre levetid.

OPTIMALISERT VEDLIKEHOLD

Vi sørger for at kjøretøyet holdes i best mulig stand med en spesielt utformet avtale. Sjekkpunktene er tillegg til et vanlig vedlikeholdsprogram og omfatter kontroll av lufttrykk og dekkstatus, akselinnretting, justering av luftavleder og mer.

AKSELINNRETTING

Aksler som ikke er innrettet, øker drivstofforbruket. Måling av aksel- og hjulinnretting og justering ved behov, reduserer slitasje og på lang sikt utgifter gjennom økt levetid for dekkene. Én grad feil på innrettingen betyr vanligvis mer enn én prosent høyere drivstofforbruk.

FASTSETTE MÅLET
MÅNEDLIG RAPPORT
EVALUERINGSMØTE

KONTINUERLIG OPPFØLGING

Nøkkelen for å nå målet er et tett samarbeid mellom begge parter. Scania tar initiativet til alt arbeid som krever at du er involvert, og holder deg oppdatert med månedlige fremdriftsrapporter. Dette etterfølges av kvartalsvise møter for å diskutere hvordan vi kan forbedre den samlede ytelsen.

FASTSETTE MÅLET

Din eksisterende drift danner en referanse for drivstofforbruket. Analysen foreslår deretter et mål for drivstofforbruket som vi blir enig om sammen. Samarbeid er avgjørende, og Scania tar initiativet i det kontinuerlige arbeidet med å forbedre ytelsen.

KONTINUERLIG OPPFØLGING

Nøkkelen for å nå målet er et tett samarbeid mellom begge parter. Scania tar initiativet til alt arbeid som krever at du er involvert, og holder deg oppdatert med månedlige fremdriftsrapporter. Dette etterfølges av kvartalsvise møter for å diskutere hvordan vi kan forbedre den samlede ytelsen.

MÅNEDLIG RAPPORT

Hver måned vil du motta en fremgangsrapport basert på referanseforbruket av drivstoff og målet for drivstofforbruk.

KONTINUERLIG OPPFØLGING

Nøkkelen for å nå målet er et tett samarbeid mellom begge parter. Scania tar initiativet til alt arbeid som krever at du er involvert, og holder deg oppdatert med månedlige fremdriftsrapporter. Dette etterfølges av kvartalsvise møter for å diskutere hvordan vi kan forbedre den samlede ytelsen.

EVALUERINGSMØTE

Hver tredje måned møtes vi og ser på samlet ytelse, diskuterer områder som kan forbedres, og definerer aktiviteter for kontinuerlig forbedringer.

RESULTAT

Ecolution by Scania er fordelaktig både for bedriften økonomisk og for miljøet. Forbedringene viser besparelser med én gang og på lang sikt.

LAVERE DRIVSTOFFORBRUK

Ecolution by Scania virker. Drivstoffbesparelsen for eksisterende Ecolution-kjøretøy er på over 10 % sammenlignet med referansekjøretøyet. Du sparer med én gang og gjennom hele Ecolution-programmet.

LAVERE UTSLIPP

Ecolution by Scania reduserer utgiftene drastisk, samtidig som utslippene reduseres med samme hastighet. Det er et stort skritt mot å redusere karbonutslippet vårt.

Map

Kontakt oss

Finn din nærmeste forhandler

Scania assistance

Vi er her for å hjelpe – 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Ring oss nå
+47 22 32 17 00
Finn din nærmeste forhandler